Par Latvijas nacionālo pozīcijas Nr. 1 “Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko izveido oglekļa ievedkorekcijas mehānismu”

Projekta ID
21-TA-1503 (IP)
Tiesību akta nosaukums
Par Latvijas nacionālo pozīcijas Nr. 1 “Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko izveido oglekļa ievedkorekcijas mehānismu”
Tiesību akta veids
ESVIS projekts
Atbildīgā ministrija
Finanšu ministrija
Politikas jomas
Budžeta un finanšu politika; Budžeta un finanšu politika; Budžeta un finanšu politika
Saskaņojumi
-

Sēdes/Sanāksmes

Datums
Nosaukums
Statuss
Protokols
30.11.2021. 10:00
Ministru kabineta 30.11.2021. sēde attālināti
Pieņemts