Grozījums Ministru kabineta 2001. gada 8. augusta rīkojumā Nr. 385 "Par biedrībām, nodibinājumiem un starptautiskajām izglītības un sadarbības programmām"

Projekta ID
22-TA-1985
Tiesību akta nosaukums
Grozījums Ministru kabineta 2001. gada 8. augusta rīkojumā Nr. 385 "Par biedrībām, nodibinājumiem un starptautiskajām izglītības un sadarbības programmām"
Tiesību akta veids
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Atbildīgā ministrija
Izglītības un zinātnes ministrija
Politikas jomas
Sporta politika