Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
21-TA-837
Informatīvais ziņojums “Par gultu izvēršanu Covid-19 pacientiem”
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Veselības ministrija
26.10.2021.
21-TA-836 (IP)
Informatīvais ziņojumspar atjaunojamās enerģijas statistikas darījumiem
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
21-TA-835
Saeimas lēmumprojekts "Par Saeimas piekrišanu balsojumam Eiropas Stabilitātes mehānisma Valdes sēdē par tiešās rekapitalizācijas instrumenta atcelšanu"
Saeimas lēmumprojekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
TM, ĀM
28.10.2021.
02.11.2021.
21-TA-834
Par nekustamā īpašuma “Ausekļa iela 5”, Dzērbenes pagastā, Cēsu novadā, daļas pirkšanu
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
FM, TM
27.10.2021.
10.11.2021.
21-TA-833
Pavadvēstule "Par ārkārtas Eiropas Savienības enerģētikasministru padomes 2021. gada 26. oktobra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem"
ESVIS projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
21-TA-832
Informatīvais ziņojums “Par drošu veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanu”
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Veselības ministrija
25.10.2021.
21-TA-831
Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 5. aprīļa noteikumos Nr. 271 "Noteikumi par izvērtēšanas ziņojumā iekļaujamās informācijas apjomu un tā sastādīšanas un sniegšanas kārtību"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Tieslietu ministrija
23.12.2021.
21-TA-830 (IP)
Paskaidrojuma projekts administratīvajā lietā Nr.A420247221
Tiesā iesniedzamā dokumenta projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
21-TA-829
Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 373 "Kārtība, kādā sertificē civilās aviācijas gaisa kuģu lidojumu apkalpes locekļu apmācību sniedzējus"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
FM, TM
25.11.2021.
02.12.2021.
21-TA-828
Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 24. maija noteikumos Nr. 323 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi" īstenošanas noteikumi"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
29.10.2021.
21-TA-827
Par nacionālo pozīciju Nr. 1 “Par Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām Līgumslēdzēju pušu konferences 26. sesiju un Kioto protokola Līgumslēdzēju pušu sanāksmes 16. sesiju, Parīzes nolīguma Pušu sanāksmes 3. sesijas, kā arī Konvencijai pakļautās izpildinstitūcijas 52. -55. sesiju un Konvencijas Zinātniskās un tehnoloģiskās konsultatīvās padomes 52. -55. sesiju, Glāzgovā, Apvienotajā Karalistē 2021. gada 31. oktobrī 12. novembrī”
ESVIS projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
21-TA-826
Dabas lieguma "Garkalnes meži" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi
Noteikumu projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
30.05.2022.
21-TA-825
Grozījums Ministru kabineta 2015. gada 14. jūlija noteikumos Nr. 395 "Kārtība, kādā energoietilpīgi apstrādes rūpniecības uzņēmumi iegūst tiesības uz samazinātu līdzdalību obligātā iepirkuma komponentes maksājumam"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
FM, LTRK, SPRK, TM
10.11.2021.
16.11.2021.
21-TA-824
Par Irēnu Misus
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
26.10.2021.
21-TA-823 (IP)
Par infrastruktūras izbūves gaitu uz valsts sauszemes ārējās robežas ar Baltkrievijas Republiku
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
21-TA-822
Par ģenerāļa speciālās dienesta pakāpes piešķiršanu J.Martukānam
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
25.10.2021.
21-TA-821
Noteikumi par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna investīciju 4.1.1.2.i. "Atbalsts universitātes un reģionālo slimnīcu veselības aprūpes infrastruktūras stiprināšanai, lai nodrošinātu visaptverošu ilgtspējīgu integrētu veselības pakalpojumu, mazinātu infekciju slimību izplatību, epidemioloģisko prasību nodrošināšanā"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
06.04.2022.
21-TA-820
Noteikumi par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošuma programmām un deklarācijām
Noteikumu projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
FM, Latvenergo, TM, VARAM
25.10.2021.
01.11.2021.
21-TA-819
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojumā Nr. 720 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
IEM
26.10.2021.
29.10.2021.
21-TA-818
Covid-19 vakcinācijas gaitas ziņojums
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Veselības ministrija
25.10.2021.
21-TA-817
Informācija par epidemioloģiskās drošības situāciju, veselības aprūpes sistēmas kapacitāti un noslodzi, testēšanu, kā arī situāciju ģimenes ārstu praksēs
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Veselības ministrija
25.10.2021.
21-TA-816 (IP)
Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā.
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
21-TA-815
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
FM
25.10.2021.
28.10.2021.
21-TA-814
Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 15. maija noteikumos Nr. 339 "Noteikumi par ostu formalitātēm"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
24.03.2022.
21-TA-813
Grozījums Ministru kabineta 2011. gada 6. decembra noteikumos Nr. 937 "Noteikumi par līgumcenu robežām iepirkumiem aizsardzības un drošības jomā"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
TM
25.11.2021.
30.11.2021.