Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
22-TA-2761
Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 2. marta rīkojumā Nr. 78 "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 49.0. versija)"
Cits plānošanas dokumenta (grozījumu) projekts
Pieņemts
Tieslietu ministrija
09.11.2022.
22-TA-2760
Informatīvais ziņojums “Par jauno Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras vizuālo identitāti”
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Ekonomikas ministrija
FM, TM, VK, ĀM
21.09.2022.
05.10.2022.
22-TA-2759
Par valstij piederošā nekustamā īpašuma "V1135", Tērvetes pagastā,  Dobeles novadā nodošanu  Dobeles novada pašvaldības īpašumā
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
04.10.2022.
22-TA-2758
Par nekustamā īpašuma "Rudzupuķes" Sventes pagastā, Augšdaugavas novadā, daļas pirkšanu valsts galvenā autoceļa A14 Daugavpils apvedceļš (Kalkūni – Tilti) pārbūves projekta īstenošanai
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
10.11.2022.
22-TA-2757
Par Ekonomisko lietu tiesas darbības pirmā gada rezultātiem un tālāko attīstību
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Tieslietu ministrija
19.09.2022.
22-TA-2756
Par apropriācijas pārdali, lai nodrošinātu maksājumu Starptautiskās Attīstības asociācijas resursu 20. papildināšanā (IDA20)
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Finanšu ministrija
27.09.2022.
22-TA-2755
Par apropriācijas pārdali
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Kultūras ministrija
27.09.2022.
22-TA-2753
Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 19. oktobra noteikumos Nr. 983 "Noteikumi par izlietotā iepakojuma reģenerācijas procentuālo apjomu, reģistrēšanas un ziņojumu sniegšanas kārtību un iepakojuma definīcijas kritēriju piemērošanas piemēriem"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
02.12.2022.
22-TA-2752
Par Latvijas Republikas valdības un Gajānas Kooperatīvās Republikas valdības nolīgumu par gaisa satiksmi
Likumprojekts starptautiskā līguma apstiprināšanai
Saskaņošana
Satiksmes ministrija
FM, TM, ĀM
25.07.2023.
01.08.2023.
22-TA-2751
Grozījums Ministru kabineta 2005. gada 27. decembra noteikumos Nr. 1000 "Noteikumi par doktora zinātniskā grāda piešķiršanas (promocijas) tiesību deleģēšanu augstskolām"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Zemkopības ministrija
30.09.2022.
22-TA-2750
Par valstij piekrītošo nekustamo īpašumu Ezerkrasta ielā 20 un Kalnāju ielā 1, Sunīšos, Garkalnes pagastā, Ropažu novadā nodošanu Ropažu novada pašvaldības īpašumā
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
16.02.2023.
22-TA-2749
Noteikumi par aizsargājamām alejām
Noteikumu projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
03.03.2023.
22-TA-2748 (IP)
Par papildu valsts budžeta saistību uzņemšanos Digitālās Eiropas 2021-2022 instrumenta (Digital Europe 2021-2022) līdzfinansētā projekta "Nacionāla līmeņa kvantu komunikācijas infrastruktūras sistēmu un tīklu izveide" (Deploying advanced national QCI systems and networks) īstenošanai
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
22-TA-2747
Par pedagogu darba slodzes līdzsvarošanu un likmes paaugstināšanu
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
17.09.2022.
22-TA-2746
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
01.10.2022.
22-TA-2745
Par Latvijas Republikas valdības un Belizas valdības nolīgumu par gaisa satiksmi
Likumprojekts starptautiskā līguma apstiprināšanai
Saskaņošana
Satiksmes ministrija
16.11.2022.
22-TA-2744
Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 27. novembra noteikumos Nr. 812 "Policijas darbinieka palīgu darba organizācijas un pienākumu pildīšanas noteikumi"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
11.07.2023.
22-TA-2743
Par nekustamā īpašuma Kārklu ielā 6, Rīgā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
10.10.2022.
22-TA-2742
Par apropriācijas palielināšanu
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
22.09.2022.
22-TA-2741
Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumos Nr. 787 "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Tieslietu ministrija
29.06.2023.
22-TA-2740
Par Latvijas dalību OECD laika periodā no 2021. gada jūlija līdz 2022. gada jūlijam
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Ārlietu ministrija
30.09.2022.
22-TA-2739
Par likumprojekta "Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam" sagatavošanas grafiku
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
15.12.2022.
22-TA-2738
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Kultūras ministrija
10.10.2022.
22-TA-2737
Par Eiropas Savienības programmas Erasmus+ aktivitātei Eiropas Jaunatnes Dialogs nepieciešamo finansējumu 2022.–2024. gadam
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
09.12.2022.
22-TA-2735
Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 5. jūnija rīkojumā Nr. 268 "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 47.0 versija)"
Cits plānošanas dokumenta (grozījumu) projekts
Pieņemts
Labklājības ministrija
11.10.2022.