Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
21-TA-1300 (IP)
Paskaidrojumi administratīvajā lietā Nr. A420269021
Tiesā iesniedzamā dokumenta projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
21-TA-1299 (IP)
Paskaidrojums administratīvajā lietā Nr.A420269721
Tiesā iesniedzamā dokumenta projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
21-TA-1298 (IP)
Paskaidrojums administratīvajā lietā Nr.A420261621
Tiesā iesniedzamā dokumenta projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
21-TA-1297 (IP)
Paskaidrojums administratīvajā lietā Nr.A420261621 (A420260321)
Tiesā iesniedzamā dokumenta projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
21-TA-1296 (IP)
Paskaidrojums administratīvajā lietā Nr.A420269821
Tiesā iesniedzamā dokumenta projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
21-TA-1295
Grozījumi likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu"
Likumprojekts
Saskaņošana
Finanšu ministrija
DVI, TM, VARAM
08.08.2022.
15.08.2022.
21-TA-1293 (IP)
Paskaidrojums administratīvajā lietā Nr.A420271221
Tiesā iesniedzamā dokumenta projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
21-TA-1292 (IP)
Paskaidrojums administratīvajā lietā Nr.A420271421
Tiesā iesniedzamā dokumenta projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
21-TA-1291
Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 19. decembra noteikumos Nr. 766 "Noteikumi par psihosociālās rehabilitācijas pakalpojumu paliatīvā aprūpē esošiem bērniem un viņu ģimenes locekļiem"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Labklājības ministrija
FM, TM
07.12.2021.
21.12.2021.
21-TA-1290
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 4. februāra noteikumos Nr. 78 "Kārtība, kādā aprēķina un piešķir valsts budžeta finansējumu programmas "Latvijas skolas soma" īstenošanai no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 31. decembrim"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Kultūras ministrija
FM, LPS, TM, VARAM
16.11.2021.
23.11.2021.
21-TA-1289
Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 31. oktobra noteikumos Nr. 899 "Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
FM, TM
13.12.2021.
20.12.2021.
21-TA-1288 (IP)
Paskaidrojums administratīvajā lietā Nr.A420270921
Tiesā iesniedzamā dokumenta projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
21-TA-1287
Covid-19 vakcinācijas gaitas ziņojums
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Veselības ministrija
15.11.2021.
21-TA-1286
Informācija par epidemioloģiskās drošības situāciju, veselības aprūpes sistēmas kapacitāti un noslodzi, testēšanu, kā arī situāciju ģimenes ārstu praksēs
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Veselības ministrija
15.11.2021.
21-TA-1285 (IP)
Paskaidrojums administratīvajā lietā Nr.A420271021
Tiesā iesniedzamā dokumenta projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
21-TA-1284 (IP)
Par informatīvo ziņojumu un nacionālo pozīciju“Par Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2021. gada 23. novembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem” un nacionālo pozīciju “Par Eiropas Komisijas 2022. gada darba programmu”
ESVIS projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
21-TA-1283 (IP)
Paskaidrojums administratīvajā lietā Nr.A420267221
Tiesā iesniedzamā dokumenta projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
21-TA-1282 (IP)
Paskaidrojums administratīvajā lietā Nr.A420270121
Tiesā iesniedzamā dokumenta projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
21-TA-1281 (IP)
Paskaidrojums administratīvajā lietā Nr.A420269921
Tiesā iesniedzamā dokumenta projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
21-TA-1279 (IP)
Paskaidrojums administratīvajā lietā Nr.A420262621
Tiesā iesniedzamā dokumenta projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
21-TA-1278
Par papildu slimnīcu kapacitātes celšanu Covid-19 pacientu ārstēšanas nodrošināšanai
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Veselības ministrija
FM
22.11.2021.
29.11.2021.
21-TA-1277
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Labklājības ministrija
FM
17.11.2021.
24.11.2021.
21-TA-1276
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Aizsardzības ministrija
FM
17.11.2021.
24.11.2021.
21-TA-1275
Grozījums Ministru kabineta 2016. gada 21. jūnija noteikumos Nr. 399 "Noteikumi par sabiedrību sagatavoto finanšu pārskatu vai konsolidēto finanšu pārskatu elektroniskā noraksta formu"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
28.01.2022.
21-TA-1273
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2016. gada 17. maija noteikumos Nr. 310 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem" 9.2.4.1. pasākuma "Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi" un 9.2.4.2. pasākuma "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei" īstenošanas noteikumi""
Noteikumu projekts
Pieņemts
Veselības ministrija
07.03.2022.