Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
21-TA-338
Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 28. marta noteikumos Nr. 186 “Kārtība, kādā kredītiestāde, krājaizdevu sabiedrība un maksājumu pakalpojumu sniedzējs sniedz informāciju kontu reģistram un kontu reģistra informācijas lietotāji saņem kontu reģistra informāciju”
 
Noteikumu projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
30.09.2021.
21-TA-337
Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 29. septembra noteikumos Nr. 800 "Kārtība, kādā iesniedz un izskata pilno un saīsināto ziņojumu par tirgus dalībnieku apvienošanos"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Ekonomikas ministrija
FM, LDDK, LTRK, TM
26.07.2022.
02.08.2022.
21-TA-336
Par ceļu satiksmes pārkāpumu fiksēšanas tehnisko līdzekļu darbības nodrošināšanu
 
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
FM, SAM, TM
20.10.2021.
27.10.2021.
21-TA-335
Grozījumi Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas likumā
Likumprojekts
Pieņemts
Tieslietu ministrija
20.04.2022.
21-TA-334
E-lietas koplietošanas risinājumu platformas likums
Likumprojekts
Pieņemts
Tieslietu ministrija
24.09.2021.
21-TA-333
Grozījumi Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumā
Likumprojekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
07.06.2022.
21-TA-332
Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Jūras administrācija” maksas pakalpojumu cenrādis
Noteikumu projekts
Pieņemts
Satiksmes ministrija
FM, IEM, LBAS, TM, VARAM, VK, ZM
22.11.2021.
29.11.2021.
21-TA-331
Par valsts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju resursu un kompetenču konsolidāciju
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
24.09.2021.
21-TA-330
Grozījums Ministru kabineta 2018. gada 25. septembra noteikumos Nr. 612 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" 3.1.1.5. pasākuma "Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
FM, LLPA, LM, TM
06.10.2021.
13.10.2021.
21-TA-329
Informatīvais ziņojums “Par Sankciju koordinācijas padomes darbību 2020.gadā”
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Ārlietu ministrija
23.09.2021.
21-TA-328
Informatīvais ziņojums “Par Sankciju koordinācijas padomes darbību 2020.gadā”
Informatīvais ziņojums
Atsaukts
Ārlietu ministrija
22.09.2021.
21-TA-327 (DV)
Grozījumi Ministru kabineta 2021.gada 19.marta rīkojumā Nr.179 "Par finansējumu Aizsardzības ministrijas ilgtermiņa saistību pasākumam "Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi""
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Aizsardzības ministrija
21-TA-326
Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 3. maija noteikumos Nr. 279 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" 3.1.1.6. pasākuma "Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators" īstenošanas noteikumi"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
FM, LM, LPS, TM
06.10.2021.
13.10.2021.
21-TA-325
Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 29. septembra noteikumos Nr. 800 „Kārtība, kādā iesniedz un izskata pilno un saīsināto ziņojumu par tirgus dalībnieku apvienošanos””.
Noteikumu projekts
Atsaukts
Ekonomikas ministrija
21-TA-324
Preču un pakalpojumu loteriju likums
 
Likumprojekts
Saskaņošana
Finanšu ministrija
EM, LDDK, LM, LTRK, TM, VM
11.08.2022.
18.08.2022.
21-TA-323
Grozījumi Energoefektivitātes likumā
Likumprojekts
Atsaukts
Ekonomikas ministrija
FM, LBAS, LLPA, LM, LPS, Latvenergo, TM, VARAM, ZM
19.10.2021.
26.10.2021.
21-TA-322
Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 27. decembra noteikumos Nr. 1019 "Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Tieslietu ministrija
07.10.2021.
21-TA-321
Par nekustamo īpašumu atsavināšanu pierobežas ceļa zemes nodalījuma joslai Salienas pagastā
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
08.10.2021.
21-TA-320
Ārstniecības likums
Likumprojekts
Pieņemts
Veselības ministrija
29.11.2021.
21-TA-319
Grozījumi Pašvaldības domes vēlēšanu likumā
Likumprojekts
Pieņemts
Tieslietu ministrija
13.01.2022.
21-TA-318
Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma Dārza ielā 18-36, Bauskā, Bauskas novadā, nodošanu Bauskas novada pašvaldības īpašumā
 
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
27.09.2021.
21-TA-316
Par Brīvības pieminekļa un Rīgas Brāļu kapu padomi
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Kultūras ministrija
02.04.2022.
21-TA-315
Likumprojekts "Grozījumi Zvejniecības likumā"
Likumprojekts
Pieņemts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
FM, IEM, LPS, TM, ZM
15.10.2021.
22.10.2021.
21-TA-314
Grozījums Ministru kabineta 2012. gada 3. janvāra noteikumos Nr. 26 "Noteikumi par kārtību, kādā piešķiramas naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā, un naudas balvu apmēru"
Noteikumu projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
FM, TM
22.09.2021.
27.09.2021.
21-TA-313
Noteikumi par uzņēmējdarbības riska valsts nodevu 2022. gadā
 
Noteikumu projekts
Pieņemts
Tieslietu ministrija
04.10.2021.