Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
23-TA-3134
Grozījums Ministru kabineta 2006. gada 30. maija noteikumos Nr. 436 "Latvijas Nacionālās bibliotēkas nolikums"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Kultūras ministrija
FM, TM, VARAM, VK
05.12.2023.
08.12.2023.
23-TA-3130 (IP)
Informatīvais ziņojums par 2023. gada 7. decembra Euro grupas un 2023. gada 8. decembra Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
ESVIS projekts
Pieņemts
Finanšu ministrija
23-TA-3129
Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumos Nr. 928 "Kultūras informācijas sistēmu centra nolikums"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Kultūras ministrija
FM, TM, VARAM, VK
05.12.2023.
08.12.2023.
23-TA-3127
Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 22. marta noteikumos Nr. 193 “Kuģu atkritumu pieņemšanas kārtība un kuģu atkritumu apsaimniekošanas plānu izstrādes kārtība””
Noteikumu projekts
Atsaukts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
23-TA-3126 (IP)
Paskaidrojums administratīvajā lietā Nr. A420240923 par pieteicēju pieteikumu par juridiskā fakta konstatēšanu
Tiesā iesniedzamā dokumenta projekts
Iesniegts
Tieslietu ministrija
23-TA-3123
Grozījumi Ministru kabineta 2023. gada 10. augusta rīkojumā Nr. 514 "Par pastiprināta robežapsardzības sistēmas darbības režīma izsludināšanu"
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Saskaņošana
Aizsardzības ministrija
FM, IEM, TM
06.12.2023.
11.12.2023.
23-TA-3120 (IP)
Par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2023. gada 10.-11. decembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
ESVIS projekts
Saskaņošana
Zemkopības ministrija
23-TA-3119
Par naudas balvu piešķiršanu par izciliem sasniegumiem sportā
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Izglītības un zinātnes ministrija
FM
07.12.2023.
12.12.2023.
23-TA-3117
Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 14. jūlija noteikumos Nr. 459 "Noteikumi par atbalstu dzīvojamo īres māju būvniecībai Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1. reformu un investīciju virziena "Reģionālā politika" 3.1.1.4.i. investīcijas "Finansēšanas fonda izveide zemas īres mājokļu būvniecībai" ietvaros"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Ekonomikas ministrija
FM, LPS, TM
08.12.2023.
13.12.2023.
23-TA-3114 (IP)
Par Latvijas kokrūpniecības nozares konkurētspēju negatīvi ietekmējošo faktoru mazināšanu
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Zemkopības ministrija
23-TA-3113
Par Saldus novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Klāmaņu ceļš" pārņemšanu valsts īpašumā
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Zemkopības ministrija
FM, TM
05.12.2023.
19.12.2023.
23-TA-3111
Par apropriācijas pārdali no budžeta resora ''74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums'' programmas 17.00.00 ''Finansējums Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā noteikto pasākumu īstenošanai'' uz Veselības ministrijas budžetu
Rīkojuma projekts
Iesniegts
Veselības ministrija
06.12.2023.
23-TA-3110
Par Eiropas Savienības Konkurētspējas padomes (pētniecība, kosmoss) 2023. gada 8. decembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
ESVIS projekts
Pieņemts
Izglītības un zinātnes ministrija
23-TA-3109
Par apropriācijas pārdali no budžeta resora ''74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums'' programmas 12.00.00 ''Finansējums veselības jomas pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai''
Rīkojuma projekts
Iesniegts
Veselības ministrija
06.12.2023.
23-TA-3108
Sporta organizāciju finansēšanas kārtība
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Izglītības un zinātnes ministrija
FM, TM
05.12.2023.
08.12.2023.
23-TA-3107
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības aktualitātēm
ESVIS projekts
Izskatīts
Ārlietu ministrija
23-TA-3106
Par Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2023. gada 12. decembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
ESVIS projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
23-TA-3105
Par Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2023. gada 11. decembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem un Austrumu partnerības ārlietu ministru sanāksmi
ESVIS projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
23-TA-3104
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr. 2 "Par Eiropas Savienības daudzgadu finanšu shēmas 2021-2027. gadam vidusposma pārskatu"
ESVIS projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
23-TA-3103
Grozījums Ministru kabineta 2011. gada 27. jūlija rīkojumā Nr. 347 "Par informācijas sistēmas darbības koncepcijas aprakstu "Pasu sistēmas un Vienotās migrācijas informācijas sistēmas attīstība elektronisko identifikācijas karšu un elektronisko uzturēšanās atļauju (karšu) izsniegšanai""
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Iesniegts
Iekšlietu ministrija
07.12.2023.
23-TA-3102 (IP)
Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā
Rīkojuma projekts
Iesniegts
Iekšlietu ministrija
23-TA-3101
Informatīvais ziņojums par zāļu finansiālo pieejamību
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Veselības ministrija
BRAL, EM, FM, KP, LDDK, LFAA, LNZAA, LTRK, SIFFA
04.12.2023.
07.12.2023.
23-TA-3100
Kārtība, kādā drošības rezerves un naftas produkti, kas pieder komersantiem, izsludinātas enerģētiskās krīzes laikā tiek pārdoti
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Ekonomikas ministrija
AM, FM, IEM, LDTA, TM
05.12.2023.
08.12.2023.
23-TA-3099 (IP)
Par Rail Baltica projekta pamattrases būvniecības iepirkumu
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Satiksmes ministrija
23-TA-3097
Par nepieciešamību precizēt tiesisko regulējumu attiecībā uz Nacionālo bruņoto spēku iesaistes atlīdzināšanu pastiprināta robežapsardzības režīma īstenošanas pasākumos
Ministru Kabineta vēstules projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
04.12.2023.