Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
22-TA-3483 (IP)
Par vakcīnu AstraZeneca rēķiniem saistībā ar ražošanas izmaksu pieaugumu
Informatīvais ziņojums
Iesniegts
Veselības ministrija
22-TA-3482
Par Latvijas pārstāvi Vienotā noregulējuma valdē
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Finanšu ministrija
LB, TM
28.11.2022.
12.12.2022.
22-TA-3480
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Izglītības un zinātnes ministrija
FM
24.11.2022.
29.11.2022.
22-TA-3479
Par nekustamā īpašuma "d/s Mazcena Nr. 47" Mārupes pagastā, Mārupes novadā, pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Satiksmes ministrija
FM, TM
25.11.2022.
09.12.2022.
22-TA-3476
Par nekustamā īpašuma "d/s Mazcena Nr. 121" Mārupes pagastā, Mārupes novadā, pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Satiksmes ministrija
FM, TM
28.11.2022.
12.12.2022.
22-TA-3472
Par finanšu līdzekļu apropriācijas pārdali no budžeta resora ''74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums'' valsts budžeta programmas 12.00.00 ''Finansējums veselības jomas pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai''
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Veselības ministrija
FM
23.11.2022.
28.11.2022.
22-TA-3471
Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 30. jūnija noteikumos Nr. 484 "Noteikumi par zvērināta notāra profesionālās kvalifikācijas celšanu"
Noteikumu projekts
Izstrāde (Sabiedrības līdzdalība)
Tieslietu ministrija
22-TA-3470
Par Latvijas kiberdrošības stratēģiju 2023.-2026. gadam
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Aizsardzības ministrija
EM, FM, IEM, IZM, KM, LM, LPS, SAM, TM, VARAM, VM, ZM, ĀM
29.11.2022.
13.12.2022.
22-TA-3469
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Iesniegts
Labklājības ministrija
25.11.2022.
22-TA-3465
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Veselības ministrija
FM
23.11.2022.
28.11.2022.
22-TA-3463
Grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā
Likumprojekts
Atsaukts
Finanšu ministrija
22-TA-3461
Grozījums Ministru kabineta 2022. gada 31. maija rīkojumā Nr. 388 "Par prioritārajam pasākumam "Sports – valsts funkciju sporta nozarē izpildes nodrošināšana nemainīgā līmenī, investīcijas valsts nozīmes sporta būvēs" investīcijām valsts nozīmes sporta būvēs paredzētā finansējuma sadalījumu 2022. gadā"
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Saskaņošana
Izglītības un zinātnes ministrija
FM
23.11.2022.
28.11.2022.
22-TA-3459 (DV)
Par materiāltehnisko līdzekļu nodošanu Ukrainai
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Aizsardzības ministrija
22-TA-3458 (DV)
Par materiāltehnisko līdzekļu nodošanu Ukrainai
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Aizsardzības ministrija
22-TA-3454
Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas ārkārtas Eiropas Savienības enerģētikas ministru padomes 2022. gada 24. novembra sanāksmei
ESVIS projekts
Pieņemts
Ekonomikas ministrija
22-TA-3452
Noteikumi par ritošā sastāva vienību, kuras nereģistrē Eiropas ritekļu reģistrā, veidiem, prasības attiecībā uz tām, kā arī kārtību, kādā Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija atļauj šādu ritošā sastāva vienību izmantošanu
Noteikumu projekts
Izstrāde (Sabiedrības līdzdalība)
Satiksmes ministrija
22-TA-3450
Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 13. augusta rīkojumā Nr. 442 “Par Satiksmes ministrijas ilgtermiņa saistībām valsts galvenā autoceļa “E67/A7 Ķekavas apvedceļš” publiskās un privātās partnerības projekta īstenošanai un par nacionālo interešu objekta statusa noteikšanu Ķekavas apvedceļa publiskās un privātās partnerības projekta infrastruktūrai”
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Satiksmes ministrija
FM, TM
24.11.2022.
29.11.2022.
22-TA-3448
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2022. gada 25. novembra ārkārtas sanāksmē iekļautajiem iekšlietu jomas jautājumiem
ESVIS projekts
Pieņemts
Iekšlietu ministrija
22-TA-3446
Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 3. februāra noteikumos Nr. 59 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība investīciju veicināšanai lauksaimniecībā"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Zemkopības ministrija
FM, TM
28.11.2022.
01.12.2022.
22-TA-3445
Grozījums Dzelzceļa likumā
Likumprojekts
Saskaņošana
Satiksmes ministrija
FM, TM
28.11.2022.
12.12.2022.
22-TA-3442
Par valsts nekustamā īpašuma Graudu ielā 63, Rīgā, nodošanu Izglītības un zinātnes ministrijas valdījumā
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Finanšu ministrija
IZM, TM
23.11.2022.
07.12.2022.
22-TA-3440
Par projekta "Latvijas romu platforma VII” īstenošanu Eiropas Savienības programmas "Pilsoņi, vienlīdzība, tiesības un vērtības ietvaros"
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Kultūras ministrija
FM, TM
22.11.2022.
06.12.2022.
22-TA-3439
Grozījums Invaliditātes likumā
Likumprojekts
Iesniegts
Labklājības ministrija
28.11.2022.
22-TA-3438
Par nekustamā īpašuma "d/s Mazcena Nr. 48" Mārupes pagastā, Mārupes novadā, pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Satiksmes ministrija
FM, TM
25.11.2022.
09.12.2022.
22-TA-3437
Par Latvijas Republikas nacionālo pozīciju un informatīvo ziņojumu par Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padomes 2022.gada 29.novembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem Kultūras ministrijas kompetencē
ESVIS projekts
Pieņemts
Kultūras ministrija