Tiesību aktu projekti

Vēsturiskā (līdz 08.09.2021.) tiesību aktu projektu un sēžu informācija pieejama šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/
23-TA-3096
Kārtība, kādā aprēķina un piešķir valsts budžeta finansējumu kultūrizglītības programmas "Latvijas skolas soma" īstenošanai
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Kultūras ministrija
FM, IZM, LPS, TM
02.12.2023.
06.12.2023.
23-TA-3094
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr. 1 "Par Spānijas prezidentūras priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par šaujamieroču, to būtisku sastāvdaļu un munīcijas importa, eksporta un tranzīta pasākumiem un ar kuru īsteno 10. pantu Apvienoto Nāciju Organizācijas Protokolā par šaujamieroču, to detaļu, sastāvdaļu un munīcijas nelikumīgu ražošanu un tirdzniecību, kas pievienots Konvencijai pret transnacionālo organizēto noziedzību (ANO Šaujamieroču protokols) (pārstrādāta redakcija, prezidentūras kompromisa teksts)"
ESVIS projekts
Pieņemts
Ārlietu ministrija
23-TA-3093
Grozījums Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumos Nr. 778 "Latvijas Nacionālā kultūras centra publisko maksas pakalpojumu cenrādis"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Kultūras ministrija
FM, TM
30.11.2023.
14.12.2023.
23-TA-3091
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Kultūras ministrija
04.12.2023.
23-TA-3090
Informatīvais ziņojums par Latvijas pilsoņu kolektīvo iesniegumu "Neskrāpē mašīnu – prasi lielāku stāvvietu"
Informatīvais ziņojums
Saskaņošana
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
EM, FM, SAM, TM
08.12.2023.
22.12.2023.
23-TA-3086
Par XXVII Vispārējo latviešu dziesmu un XVII Deju svētku pašu ieņēmumu atlikumu un nepieciešamo finansējumu Rakstniecības un mūzikas muzeja ekspozīcijas Mārstaļu ielā 6, Rīgā, izveidei
Informatīvais ziņojums
Pieņemts
Kultūras ministrija
02.12.2023.
23-TA-3085
Par Kuldīgas novada pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma "Autoceļš P121A" Rumbas pagastā, Kuldīgas novadā, pārņemšanu valsts īpašumā
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Satiksmes ministrija
FM, LPS, TM, VARAM
01.12.2023.
15.12.2023.
23-TA-3083
Par nekustamā īpašuma "Lauka Mellupes", Iecavas pagastā, Bauskas novadā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūves "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Satiksmes ministrija
FM, TM
06.12.2023.
20.12.2023.
23-TA-3081
Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 30. augusta noteikumos Nr. 685 "Rezidentu uzņemšanas, sadales un rezidentūras finansēšanas kārtība"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Veselības ministrija
AM, FM, IEM, LM, TM, VK
06.12.2023.
13.12.2023.
23-TA-3077
Par Agneses Vaļulienes iecelšanu Veselības ministrijas valsts sekretāra amatā
Rīkojuma projekts
Iesniegts
Veselības ministrija
30.11.2023.
23-TA-3075
Grozījumi Latvijas Republikas Zemessardzes likumā
Likumprojekts
Izstrāde (Sabiedrības līdzdalība)
Aizsardzības ministrija
23-TA-3074
Par valstij piekritīgo transportlīdzekļu nodošanu bez atlīdzības Ukrainai
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Finanšu ministrija
TM
30.11.2023.
05.12.2023.
23-TA-3072
Jaunatnes politikas īstenošanas plāns 2023.-2024. gadam
Plāna projekts
Iesniegts
Izglītības un zinātnes ministrija
05.12.2023.
23-TA-3070
“Noteikumi par valsts profesionālās ievirzes izglītības standartu sportā”
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Izglītības un zinātnes ministrija
FM, KM, LIZDA, LOK, LPS, LSFP, LSIIDP, TM
06.12.2023.
20.12.2023.
23-TA-3069
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Pieņemts
Valsts kanceleja
05.12.2023.
23-TA-3065
Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 27. oktobra noteikumos Nr. 652 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Ilgtspējīga transporta sistēma" 6.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt drošību un vides prasību ievērošanu starptautiskajā lidostā "Rīga"" īstenošanas noteikumi"
Noteikumu projekts
Saskaņošana
Satiksmes ministrija
FM, TM
05.12.2023.
08.12.2023.
23-TA-3064
Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Finanšu ministrija
LPS, TM, VARAM
01.12.2023.
15.12.2023.
23-TA-3062
Par nekustamā īpašuma "Zluktenes muiža", Brunavas pagastā, Bauskas novadā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Satiksmes ministrija
FM, TM
05.12.2023.
19.12.2023.
23-TA-3061
Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Finanšu ministrija
LPS, TM, VARAM
01.12.2023.
15.12.2023.
23-TA-3060
Grozījums Ministru kabineta 2023. gada 8. jūnija rīkojumā Nr. 336 "Par apropriācijas pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" valsts budžeta programmas 17.00.00 "Finansējums Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā noteikto pasākumu īstenošanai""
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Pieņemts
Labklājības ministrija
01.12.2023.
23-TA-3059
Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu
Rīkojuma projekts
Saskaņošana
Finanšu ministrija
LPS, TM, VARAM
01.12.2023.
15.12.2023.
23-TA-3058
Rīcības plāns ilgtermiņa aprūpes pakalpojumu pieejamības un attīstības veicināšanai
Plāna projekts
Izstrāde (Sabiedrības līdzdalība)
Labklājības ministrija
23-TA-3055
Par progresu neatliekamo pretplūdu pasākumu, kuri veicami no 2023. līdz 2024. gadam, īstenošanā Jēkabpilī
Informatīvais ziņojums
Iesniegts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
06.12.2023.
23-TA-3054
Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 2. jūlija rīkojumā Nr. 317 "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 45.0. versija)"
Cits plānošanas dokumenta (grozījumu) projekts
Iesniegts
Iekšlietu ministrija
01.12.2023.
23-TA-3053
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Rīkojuma projekts
Iesniegts
Satiksmes ministrija
06.12.2023.