Valsts sekretāru 07.10.2021. sanāksme attālināti

Nr.p.k.
Projekta ID
Jautājums
Ziņo
Uzaicināti
Statuss
1. Informatīvie jautājumi
1.1
Informatīvais ziņojums "Par atbildības noteikšanu "Priekšlikumam Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par atjaunīgo un mazoglekļa degvielu izmantošanu jūras transportā un Direktīvas 2009/16/EK grozīšanu""
[2 dokumenti]
A. Pelšs
Kašs Raimonds (VARAM);
Rituma Laima (SAM);
Šaicāns Edijs (EM);
Šimiņa-Neverovska Elīna (SAM)
Pieņemts
1.2
Mēneša pārskats par ministrijām doto uzdevumu izpildes gaitu
J. Citskovskis