Sabiedrības līdzdalība

Projekta ID/ Uzdevuma numurs
Tiesību akta/ diskusiju dokumenta nosaukums
Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna trešās komponentes "Nevienlīdzības mazināšana" 3.1. reformu un investīciju virziena "Reģionālā politika" 3.1.1.6.i. investīcijas "Pašvaldību funkciju īstenošanai un pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo bezemisiju transportlīdzekļu iegāde" īstenošanas noteikumi
Līdzdalības veids
Publiskā apspriešana
Sākotnēji identificētās problēmas apraksts
Nav izstrādāts normatīvais regulējums, kādā tiek īstenota Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1.1.6.i. investīcija “Pašvaldību funkciju īstenošanai un pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo bezemisiju transportlīdzekļu iegāde”.
Mērķa apraksts
Noteikumu projekts izstrādāts, lai sniegtu atbalstu pašvaldībām, to izveidotām iestādēm vai pašvaldību kapitālsabiedrībām jaunu M2 vai M3 kategorijas mehānisko bezemisiju transportlīdzekļu, kuri par vienīgo mehānisko dzinējspēku izmanto enerģiju no transportlīdzeklī glabātās elektroenerģijas un kuru siltumnīcefekta gāzu emisijas ir 0 g CO2/km, iegādei un to darbībai nepieciešamās uzlādes infrastruktūras izveidei, tādējādi nodrošinot izglītības pakalpojumu sasniedzamību jaunajā teritoriālajā ietvarā, kas izveidots pēc Administratīvi teritoriālās reformas īstenošanas.
 
Politikas jomas
Eiropas Savienības fondi un citi ārvalstu finanšu instrumenti
Teritorija
Latvijas Republikas teritorija, izņemot Rīgas valstspilsētas teritoriju
Norises laiks
18.05.2022. - 01.06.2022.
Informācija
Publiskā apspriešana divas nedēļas
Fiziskās personas
Juridiskās personas
  • Latvijas Pašvaldību savienība, Latvijas Lielo pilsētu asociācija, biedrība "Reģionālo attīstības centru apvienība"
Skaidrojums un ietekme
Plānots, ka projekta iesniedzēji ir pašvaldības, to izveidotās iestādes un pašvaldību kapitālsabiedrības.
Sagatavoja
Līga Romāne-Kalniņa (VARAM)
Atbildīgā persona
Laila Bremša (VARAM)
Izsludināšanas datums
19.05.2022. 08:33

Iesniegtie iebildumi / priekšlikumi

Iebilduma / priekšlikuma iesniedzējs
Iebilduma / priekšlikuma būtība
Iesniegts