Sabiedrības līdzdalība

Projekta ID/ Uzdevuma numurs
Tiesību akta/ diskusiju dokumenta nosaukums
Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 10. jūlija noteikumos Nr. 416 "Dzīvnieku liemeņu klasifikācijas noteikumi"
Līdzdalības veids
Publiskā apspriešana
Sākotnēji identificētās problēmas apraksts
Zinātniskā institūta "BIOR" galvenā darbība saistīta ar pētniecisko darbību, infekcijas slimību riska izvērtējumu, dalību zinātniskajos projektos, laboratorisko diagnostiku, tādēļ ir lietderīgi cūku liemeņu klasificēšanas metodes liesās gaļas satura aprēķina formulas izstrādi, kā arī dzīvnieku liemeņu klasificētāju apmācības nodot citai institūcijai, tādējādi zinātnisko institūtu "BIOR" atbrīvojot no tam neatbilstošu uzdevumu pildīšanas. 
 
Mērķa apraksts
Ministru kabineta 2018. gada 10. jūlija noteikumos Nr. 416 “Dzīvnieku liemeņu klasifikācijas noteikumi” (turpmāk - noteikumi Nr. 416) jāizdara grozījumi, nosakot, ka turpmāk SIA "Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrs" (turpmāk - LLKC) veiks:
1) cūku liemeņu klasificēšanas metodes un tai atbilstošo liesās gaļas satura aprēķināšanas formulas izstrādi;
2) dzīvnieku liemeņu klasificētāju apmācību;
3) sertifikātu izsniegšanu klasificētājiem.
 
Politikas jomas
Pārtikas drošība un kvalitāte
Teritorija
-
Norises laiks
02.11.2022. - 16.11.2022.
Informācija
Nodrošināt Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām atbilstošu kautuvju darbību attiecībā uz liemeņu klasifikāciju un nodrošināt klasificētāju regulāru apmācību. 
Fiziskās personas
Juridiskās personas
  • kautuves
Skaidrojums un ietekme
Lai nodrošinātu Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām atbilstošu kautuvju darbību attiecībā uz liemeņu klasifikāciju, ir jānodrošina klasificētāju regulāra apmācība. Latvijā šobrīd ir 36 klasificētāji un 12 kautuves, kurās veic liemeņu klasifikāciju (https://registri.pvd.gov.lv/cr/eaf9a4d0).
 
Sagatavoja
Evija Uļjanova (ZM)
Atbildīgā persona
Zanda Matuzale (ZM)
Izsludināšanas datums
02.11.2022. 11:16

Iesniegtie iebildumi / priekšlikumi

Iebilduma / priekšlikuma iesniedzējs
Iebilduma / priekšlikuma būtība
Iesniegts