Sabiedrības līdzdalība

PAZIŅOJUMS:
VRAA informē, ka saistībā ar tehniskiem darbiem 21.02.2024 laikā no plkst. 21:00 līdz plkst. 23:30 var būt traucēta vienotās pieteikšanās moduļa darbība. To laikā portālā īslaicīgi var būt traucēti vai nepieejami e-Identitātes apliecināšanas un parakstīšanās pakalpojumi ar eID, eParaksts kartēm un mobilo lietotni eParaksts mobile.
Projekta ID/ Uzdevuma numurs
Tiesību akta/ diskusiju dokumenta nosaukums
Grozījumi Ministru kabineta 2023. gada 13. jūnija noteikumos Nr. 298 "Dabas aizsardzības pārvaldes publisko maksas pakalpojumu cenrādis"
Līdzdalības veids
Publiskā apspriešana
Sākotnēji identificētās problēmas apraksts
-
Mērķa apraksts
Noteikumu projekta mērķis ir precizēt Dabas aizsardzības pārvaldes publisko maksas pakalpojumu cenrāža pakalpojuma pozīcijas nosaukumus, mērvienības un izmaksas atbilstoši faktiskajai situācijai, kā arī izslēgt no cenrāža pozīciju “Komerciālu pasākuma rīkošana brīvā dabā īpaši aizsargājamā dabas teritorijā, ja tiek izmantota valsts zeme, kas atrodas pārvaldes pārvaldīšanā”, lai neradītu papildu finansiālu slogu tautas masu sporta organizatoriem.
Politikas jomas
Vides politika
Teritorija
Latvija
Norises laiks
06.11.2023. - 21.11.2023.
Informācija
Noteikumu projekta mērķis ir precizēt Dabas aizsardzības pārvaldes publisko maksas pakalpojumu cenrāža pakalpojuma pozīcijas nosaukumus, mērvienības un izmaksas atbilstoši faktiskajai situācijai, kā arī izslēgt no cenrāža pozīciju “Komerciālu pasākuma rīkošana brīvā dabā īpaši aizsargājamā dabas teritorijā, ja tiek izmantota valsts zeme, kas atrodas pārvaldes pārvaldīšanā”, lai neradītu papildu finansiālu slogu tautas masu sporta organizatoriem.
Fiziskās personas
  • personas ar invaliditāti
Skaidrojums un ietekme
Precizēta maksas atlaides piemērošana individuāliem un grupu apmeklējumiem.
Juridiskās personas
Skaidrojums un ietekme
Noteikumu projekts skar saimnieciskās darbības veicējus, kas plāno bišu saimju izvietošanu, kā arī publiskus maksas pasākumus īpaši aizsargājamā dabas teritorijā valsts zemē, kas atrodas Dabas aizsardzības pārvaldes pārvaldīšanā.
Sagatavoja
Ilze Opermane (VARAM)
Atbildīgā persona
Zanda Kristapsone (VARAM)
Izsludināšanas datums
06.11.2023. 17:54

Iesniegtie iebildumi / priekšlikumi

Iebilduma / priekšlikuma iesniedzējs
Iebilduma / priekšlikuma būtība
Iesniegts
Jānis Brizga - "Zaļā brīvība"
Biedrība “Zaļā brīvība” MK noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2023. gada 13. jūnija noteikumos Nr. 298 "Dabas aizsardzības pārvaldes publisko maksas pakalpojumu cenrādis"  sabiedriskās apspriešanas ietvaros iebilst pret to, ka noteikumu projektā tiek izslēgta no cenrāža pozīcija “Komerciālu pasākuma rīkošana brīvā dabā īpaši aizsargājamā dabas teritorijā, ja tiek izmantota valsts zeme, kas atrodas pārvaldes pārvaldīšanā” sekojošu iemeslu dēļ:
ĪADT mērķis primāri nav sporta un izklaides pasākumu atbalstīšana, bet gan dabas aizsardzība – sugu, biotopu un ainavu saglabāšana. Savukārt, ĪADT infrastruktūra pamatā ir izveidota dabas izziņai, nevis sporta vai izklaides aktivitātēm. Sporta un atpūtas pasākumu rīkošana dabā ir vēlama un atbalstāma, tomēr katrs šāds pasākums aizsargājamā teritorijā uzliek zināmu slogu -  rada traucējumus aizsargājamiem biotopiem un sugām, rada neērtības citiem teritorijas apmeklētājiem, kā arī rada papildu nolietojumu dabas tūrisma infrastruktūrai, kas ir jāapsaimnieko un jāuztur. Īpaši negatīvi vērtējama sporta sacensībās izmantotā tehniskā un pavadošā transporta - kvadricikli, motocikli - ietekme.  Mūsuprāt, 2023. gada 13. jūnija cenrādī ieviestie grozījumi  (uzliktā maksa par komerciālu pasākumu rīkošanu) bija samērīga – gan, lai veicinātu apdomīgu dabas teritoriju lietošanu un saudzīgāku izturēšanos pret dabas vērtībām, gan vismaz daļēji kompensētu izmaksas, kas rodas par tūrisma infrastruktūras nolietojumu un attiecīgo uzturēšanu. Noteiktā maksa ir salīdzinoši simboliska. Piemēram, maksa par pasākumu, kurā piedalās 100 - 200 dalībnieki, sastāda 125,77 euro jeb aptuveni 1 EUR no dalībnieka – tā ir aptuvenā papildus summa, kura pasākuma rīkotājiem ir jāiekasē no dalībniekiem, lai kompensētu izdevumus par šādu cenrādi. Tajā pašā laikā ir būtiski pieaugušas pakalpojumu izmaksas un kokmateriālu (galvenais dabas taku infrastruktūras izejmateriāls) cenas. Norādām arī, ka pašreiz spēkā esošais cenrādis attiecas tikai uz komerciāliem pasākumiem Dabas aizsardzības pārvaldes turējumā esošajos īpašumos -  īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, kas ir ~1 % no valsts teritorijas. Turklāt cenrādī ir iestrādāta iespēja piemērot atlaides, atkarībā no konkrētā pasākuma rakstura.
Ja tomēr šie grozījumi tiek pieņemti, lūdzam Vides un aizsardzības ministriju rast skaidru plānu un grafiku, pēc kāda tiks celts Dabas aizsardzības pārvaldes finansējums, tostarp finansējums IĀDT apsaimniekošanai un infrastruktūras uzturēšanai, lai kompensētu negūtos ieņēmumus, kas varētu tikt novirzīti šim mērkim.
21.11.2023. 22:16