Sabiedrības līdzdalība

Projekta ID/ Uzdevuma numurs
Tiesību akta/ diskusiju dokumenta nosaukums
Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 6. jūnija noteikumos Nr. 315 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.5. pasākuma "Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās" pirmās, otrās un trešās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi"
Līdzdalības veids
Publiskā apspriešana
Sākotnēji identificētās problēmas apraksts
Problēmas apraksts
Latvijas darba tirgū ik gadu trūkst vismaz 3000 speciālistu ar augstām digitālām prasmēm, taču Latvijas augstskolas gadā spēj sagatavot aptuveni 500 jaunos speciālistus. Lai sasniegtu nepieciešamo kvalificēto speciālistu apjomu, pārņemot un ieviešot Ņujorkas štata Bufalo Universitātes pieredzi Latvijā (īpaši laikā, kad Covid-19 infekcijas izplatība ir veicinājis globālu izglītības nozares transformāciju) tika secināts, ka pilnvērtīgai pieredzes pārņemšanai ir nepieciešams saskaņots pasākumu komplekss, kas ietver:
- mācību materiālu pieejamību,
- pedagoģisko atbalsta vidi,
- sadarbību ar nozari un nozares gatavība sadarboties,
- atbilstošu motivācijas sistēmu izstrādi,
- studentu vēlmju un studēšanas mērķu “modernizēšanu”. 

Līdz ar to tiek plānots: 1) adaptēt un Latvijas vidusskolās un universitātēs pilotēt Hārvarda Universitātes datorzinātņu kursu CS50 (Computer Science for non-majors); 2) sadarbojoties Izglītības inovāciju laboratorijai ar MIT J-WEL un Latvijas augstākās izglītības iestādēm un uzņēmumiem, īstenot indikatīvi 5-7 izglītības inovāciju projektu prototipēšanu/pilotēšanu, kas palīdzētu stiprināt izglītības ekosistēmas vājākos posmus; 3) turpināt akadēmiskā sektora profesionāļu augsta līmeņa digitālo prasmju mācības Ņujorkas štata Bufalo Universitātē. Taču, augstāk minēto darbību īstenošanai RTU1.1.1.5. pasākuma otrās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros īstenota projekta ietvaros nav pieejami nepieciešamie finanšu līdzekļi.
Mērķa apraksts
Palielināt darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.5. pasākuma "Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās" (turpmāk – 1.1.1.5. pasākuma) kopējo finansējumu, pārdalot finansējumu no Ekonomikas ministrijas darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos" 1.2.2.3.pasākuma “Atbalsts IKT un netehnoloģiskām apmācībām, kā arī apmācībām, lai sekmētu investoru piesaisti” (turpmāk – 1.2.2.3.pasākums) uz Izglītības un zinātnes ministrijas 1.1.1.5.pasākumu digitālo prasmju stiprināšanai un izglītības inovāciju projektiem.
 
Politikas jomas
Augstākā izglītība un zinātnes attīstība
Teritorija
-
Norises laiks
12.08.2022. - 23.08.2022.
Informācija
Atbilstoši Ministru kabineta kārtība ruļļa 31.6.apakšpunktam tiek nodrošināta TAP portālā iekļautās vispārpieejamās informācijas atklātība un pieejamība sabiedrībai.
Fiziskās personas
Skaidrojums un ietekme
-
Juridiskās personas
Skaidrojums un ietekme
-
Sagatavoja
Antra Žilinska (IZM)
Atbildīgā persona
Līga Lejiņa (IZM)
Izsludināšanas datums
09.08.2022. 11:33

Iesniegtie iebildumi / priekšlikumi

Iebilduma / priekšlikuma iesniedzējs
Iebilduma / priekšlikuma būtība
Iesniegts