Sabiedrības līdzdalība

PAZIŅOJUMS:
LVRTC informē, ka 27. aprīlī plkst. 00.00 (naktī no 26. uz 27. aprīli) uzsāks eParaksta sistēmu migrāciju uz jaunu tehnoloģisko platformu un tā ilgs aptuveni diennakti. Līdz ar pāreju uz jaunu tehnoloģisko platformu, eParaksta lietotājiem 27. aprīlī būs ierobežota eParaksta rīku darbība, bet pēc darbības atsākšanas visiem eParaksts mobile lietotājiem būs jāizveido jauna eParaksta parole. Tā kā darbu laikā nebūs pieejami eParaksta pakalpojumi, aicinām ieplānot veikt darbības sistēmās un dokumentu parakstīšanu savlaicīgi, jo 27. aprīlī organizācijas sistēmās e-Identitātes apliecināšana un parakstīšana nebūs iespējama. Vairāk informācijas eparaksts.lv portālā.
Projekta ID/ Uzdevuma numurs
Tiesību akta/ diskusiju dokumenta nosaukums
Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība  Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai intervencē "Atbalsts gados jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai"
Līdzdalības veids
Publiskā apspriešana
Sākotnēji identificētās problēmas apraksts
Uzsākot jauno, Kopējās Lauksaimniecības politikas stratēģiskā plāna 2023.–2027. gadam plānošanas periodu, nepieciešami jauni Ministru kabineta noteikumi, jo ir pieņemti jauni Eiropas Savienības normatīvie akti par atbalsta piešķiršanu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai.
Mērķa apraksts
Noteikumi nosaka Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtību intervencē „Atbalsts gados jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai” vienreizēja maksājuma veidā. 
Politikas jomas
Lauksaimniecības politika
Teritorija
-
Norises laiks
23.01.2023. - 03.02.2023.
Informācija
Sabiedriskā apspriede
 
Fiziskās personas
Skaidrojums un ietekme
-
Juridiskās personas
Skaidrojums un ietekme
Noteikumu projektā ietvertais tiesiskais regulējums attieksies uz atbalsta pretendentiem, kas var būt fiziskas vai juridiskas personas, kuru gada kopējais apgrozījums iepriekšējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas nepārsniedz 150 000 euro.
Kopējais atbalsta pretendentu skaits visā 2023.–2027. gada plānošanas periodā indikatīvi plānots 932 personas.
 
Sagatavoja
Everita Kalvāne (ZM)
Atbildīgā persona
Biruta Ingiļāvičute (ZM)
Izsludināšanas datums
19.01.2023. 15:12

Iesniegtie iebildumi / priekšlikumi

Iebilduma / priekšlikuma iesniedzējs
Iebilduma / priekšlikuma būtība
Iesniegts