Sabiedrības līdzdalība

PAZIŅOJUMS: LVRTC informē, ka 2023. gada 26. martā laika posmā no plkst. 19.00 līdz plkst. 21.00 var nebūt pieejami LVRTC autentifikācijas rīki. LVRTC būs uzturēšanas darbi, kuru laikā portālos var būt traucēti vai nepieejami e-Identitātes apliecināšanas pakalpojumi ar eID, eParaksts kartēm un mobilo lietotni eParaksts mobile.
Projekta ID/ Uzdevuma numurs
Tiesību akta/ diskusiju dokumenta nosaukums
Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 8. marta noteikumos Nr. 175 "Recepšu veidlapu izgatavošanas un uzglabāšanas, kā arī recepšu izrakstīšanas un uzglabāšanas noteikumi"
Līdzdalības veids
Diskusija/apspriede
Sākotnēji identificētās problēmas apraksts
1. Pašlaik spēkā esošajā regulējumā 2005. gada 8. marta noteikumos Nr. 175 "Recepšu veidlapu izgatavošanas un uzglabāšanas, kā arī recepšu izrakstīšanas un uzglabāšanas noteikumi" (turpmāk - Noteikumi Nr. 175) 29.2. punkts noteic, ka recepti izraksta elektroniski veselības informācijas sistēmā atbilstoši normatīvajiem aktiem par e-veselības sistēmu vai uz noteikta parauga veidlapām, ievērojot šo noteikumu noteikto recepšu izrakstīšanas kārtību un šajos noteikumos minētās recepšu aizpildīšanas prasības. Izrakstot recepti elektroniski veselības informācijas sistēmā, papildus ievēro arī šo noteikumu III1 nodaļā noteikto recepšu izrakstīšanas kārtību veselības informācijas sistēmā. Tikai uz noteikta parauga veidlapas recepti izraksta, ja pacients ir informējis, ka recepti izmantos citā ES dalībvalstī, kādā EEZ valstī vai Šveices Konfederācijā.
Ņemot vērā, ka no 2023. gada 1. jūlija paredzēts, ka izsniegto e-recepšu un pacienta datu pārrobežu apmaiņa, izmantojot e-veselības sistēmu ar Eiropas Komisijas izveidoto kontaktpunktu vārteju, tiks nodrošināts pārrobežu datu apmaiņas ietvaros, pacientam, izrakstot recepti uz noteikta parauga veidlapas, jāsniedz informācija arī par šīs receptes izmantošanu valstīs, ar kurām nav nodrošināta Latvijā izsniegto e-recepšu pārrobežu apmaiņa. Minētā prasība nepieciešama, lai nodrošinātu ES dalībvalstu, EEZ valstu vai Šveices Konfederācijas piekļuvi vienotai datu apmaiņai Nacionālā veselības dienesta īstenotā projekta “Pacientu veselības pamatdatu un e-receptes informācijas apmaiņa ar pārrobežu E-veselības informācijas sistēmām” ietvaros, kuras vēl nav pieņēmušas lēmumu pievienoties pārrobežu datu apmaiņai, tai skaitā, kas to veiks pēc 2023. gada 1. jūlija (potenciālais valstu skaits pakāpeniski palielināsies).

2. Lai uzlabotu nātrija oksibutirāta/nātrija oksibāta pieejamību ikdienas lietošanā pacientiem retu centrālas hipersomnijas saslimšanu ambulatoras zāļu terapijas iegādes iespējai, nepieciešams veikt Noteikumu Nr.175 42.1. punktā, paredzot nātrija oksibutirāta/nātrija oksibāta izrakstīšanai uz receptēm – ambulatorai lietošanai, šobrīd minētās zāles iespējams saņemt tikai atrodoties stacionārā.
 
Mērķa apraksts
Precizēt Noteikumos Nr. 175 paredzēto uz noteikta parauga veidlapas izrakstītās receptes izrakstīšanas kārtību gadījumos, kad pacientam nepieciešams izmantot citās valstīs, ar kurām nav nodrošināta Latvijā izsniegto e-recepšu pārrobežu apmaiņa, kā arī papildināt šo noteikumu 5. pielikumu, paredzot nātrija oksibutirāta/nātrija oksibāta izrakstīšanu uz receptēm ambulatorai lietošanai.
Politikas jomas
Farmācija
Teritorija
-
Sanāksmes vieta
MS Teams
Norises laiks
01.09.2022. 10:00 - 11:30
Informācija
Sabiedriskā apspriede paredzēta attālināti. Priekšlikumu iesniegšanai par Ministru kabineta noteikumu projektu un pieteikšanos dalībai sabiedriskajai apspriedei, aicinām izmantot TAP portālu.
Pieteikšanās termiņš
26.08.2022.
Fiziskās personas
Juridiskās personas
Sagatavoja
Kristīne Kalniņa (VM)
Atbildīgā persona
Indra Dreika (VM)
Izsludināšanas datums
16.08.2022. 13:28