Sabiedrības līdzdalība

Projekta ID/ Uzdevuma numurs
Tiesību akta/ diskusiju dokumenta nosaukums
Plāns reto slimību jomā 2023.-2025. gadam
Līdzdalības veids
Diskusija/apspriede
Sākotnēji identificētās problēmas apraksts
Plāns reto slimību jomā 2023.-2025. gadam ir īstermiņa politikas plānošanas dokuments, kas izstrādāts turpmākajiem trim gadiem, lai veicinātu Sabiedrības veselības pamatnostādnēs 2021.-2027. gadam noteikto apakšmērķu sasniegšanu gan lai aizsargātu pacientu, kas slimo ar retajām slimībām, veselību, gan palīdzētu viņiem ilgāk dzīvot ar labu veselību. 
Mērķa apraksts
Plāna mērķis ir īstermiņā noteikt veicamos pasākumus, lai attīstītu pacientu, kas slimo ar retajām slimībām, veselības aprūpi, uzlabojot diagnostiku, zāļu terapijas iespējas un pakalpojumu pieejamību agrīnai diagnostikai, labākiem ārstēšanas rezultātiem un rehabilitācijai.
Politikas jomas
Veselības aprūpe
Teritorija
Latvija
Sanāksmes vieta
Veselības ministrija organizēs attālinātu sanāksmi MS Teams platformā
Norises laiks
25.05.2022. 16:00 - 17:00
Informācija
Sabiedriskā apspriede paredzēta attālināti. Priekšlikumu iesniegšanai par plāna projektu, kā arī lai pieteiktos dalībai sabiedriskajā apspriedē, aicinām izmantot TAP portālu.
Pieteikšanās termiņš
24.05.2022.
Fiziskās personas
  • visi Latvijā dzimušie jaundzimušie
  • personas, kas slimo ar retajām slimībām
Skaidrojums un ietekme
-
Juridiskās personas
  • nevalstiskās organizācijas
  • klīniskās universitātes slimnīcas
  • Nacionālais veselības dienests
  • Veselības ministrija
  • Zāļu valsts aģentūra
  • Rīgas Stradiņa universitāte
  • Latvijas Universitāte
Skaidrojums un ietekme
-
Sagatavoja
Anna Timofējeva (VM)
Atbildīgā persona
Indra Dreika (VM)
Izsludināšanas datums
11.05.2022. 15:57