Sabiedrības līdzdalība

Projekta ID/ Uzdevuma numurs
Tiesību akta/ diskusiju dokumenta nosaukums
Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumos Nr. 787 "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība"
Līdzdalības veids
Publiskā apspriešana
Sākotnēji identificētās problēmas apraksts
Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumos Nr. 787 "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība" (turpmāk – noteikumi Nr. 787) nepieciešami, jo mainījušies apstākļi, kas ietekmē iestādes sniedzamo maksas pakalpojumu klāstu, būtiski palielinājušās tiešās un netiešās izmaksas.
Mērķa apraksts
Mainījušies apstākļi, kas ietekmē iestādes sniedzamo maksas pakalpojumu klāstu, būtiski palielinājušās tiešās un netiešās izmaksas.
Politikas jomas
Tieslietu politika
Teritorija
-
Norises laiks
31.10.2022. - 13.11.2022.
Informācija
Lūdzu iesniegt priekšlikumus un iebildumus par projektu.
Fiziskās personas
Skaidrojums un ietekme
-
Juridiskās personas
Skaidrojums un ietekme
-
Sagatavoja
Anda Ērgle-Bīmane (VZD)
Atbildīgā persona
Vita Narnicka (VZD)
Izsludināšanas datums
31.10.2022. 13:36

Iesniegtie iebildumi / priekšlikumi

Iebilduma / priekšlikuma iesniedzējs
Iebilduma / priekšlikuma būtība
Iesniegts
Sertificēts mērnieks
Izmaiņas cenrādī pozīcijām Nr.5.1., 13.1. un 13.2. nepieciešams ilgāks ieviešanas periods - vismaz 6 mēneši. Šobrīd paredzētais noteikumu spēkā stāšanās termiņš neļauj uzņēmējam izpildīt jau spēkā stājušās līgumsaistības kā arī pārorientēties uz jauno cenu politiku.
05.11.2022. 22:32