Sabiedrības līdzdalība

Projekta ID/ Uzdevuma numurs
Tiesību akta/ diskusiju dokumenta nosaukums
Noteikumi par 2022./2023. mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku un brīvdienu laiku
 
Līdzdalības veids
Publiskā apspriešana
Sākotnēji identificētās problēmas apraksts
-
Mērķa apraksts
-
Politikas jomas
Vispārējās izglītības sistēmas attīstība
Teritorija
-
Norises laiks
21.10.2021. - 04.11.2021.
Informācija
Sabiedrības pārstāvji var līdzdarboties noteikumu projekta izstrādē, sniedzot atzinumu un viedokli par noteikumu projektu.
Fiziskās personas
Skaidrojums un ietekme
-
Juridiskās personas
Skaidrojums un ietekme
-
Sagatavoja
Dzintra Mergupe-Kutraite (IZM)
Atbildīgā persona
Līga Lejiņa (IZM)
Izsludināšanas datums
21.10.2021. 17:40

Iesniegtie iebildumi / priekšlikumi

Iebilduma / priekšlikuma iesniedzējs
Iebilduma / priekšlikuma būtība
Iesniegts