Sabiedrības līdzdalība

Projekta ID/ Uzdevuma numurs
Tiesību akta/ diskusiju dokumenta nosaukums
Noteikumi par 2023./2024. mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku un brīvdienu laiku
Līdzdalības veids
Publiskā apspriešana
Sākotnēji identificētās problēmas apraksts
Nav regulējumu par 2023./2024. mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku, kā arī brīvdienu laiku.
 
Mērķa apraksts
Ministru kabineta noteikumu projekta “Noteikumi par 2023./2024. mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku un brīvdienu laiku” mērķis ir noteikt mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku, kā arī brīvdienu laiku.
 
Politikas jomas
Vispārējās izglītības sistēmas attīstība
Teritorija
Latvija
Norises laiks
04.10.2022. - 18.10.2022.
Informācija
Nav
Fiziskās personas
  • skolēni
  • vecāki, izglītības iestāžu personāls, t.sk. pedagogi
Skaidrojums un ietekme
Noteikumu projekts attiecas uz izglītības iestāžu vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmu īstenošanā un nodrošināšanā iesaistīto izglītības iestāžu personālu, t.sk. pedagogiem, 1.-12. klašu izglītojamajiem (~ 221297 izglītojamie pēc datiem uz 2022. gada 1. septembri) un viņu vecākiem.
 
Juridiskās personas
  • izglītības iestāžu dibinātāji
Skaidrojums un ietekme
Noteikumu projekts attiecas uz izglītības iestāžu, kas īsteno vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmas, dibinātājiem (pašvaldībām un privāto tiesību juridiskajām personām, kā arī augstskolām).  
 
Sagatavoja
Dzintra Mergupe-Kutraite (IZM)
Atbildīgā persona
Līga Lejiņa (IZM)
Izsludināšanas datums
05.10.2022. 17:42

Iesniegtie iebildumi / priekšlikumi

Iebilduma / priekšlikuma iesniedzējs
Iebilduma / priekšlikuma būtība
Iesniegts