Sabiedrības līdzdalība

Projekta ID/ Uzdevuma numurs
Tiesību akta/ diskusiju dokumenta nosaukums
Psihiskās veselības aprūpes organizēšanas uzlabošanas plāns 2023.-2025. gadam
Līdzdalības veids
Diskusija/apspriede
Sākotnēji identificētās problēmas apraksts
Personas ar psihiskās veselības problēmām laicīgi nevēršas pēc palīdzības, kā arī veselības aprūpes un atbalsta iespēju nepieejamība, ir vieni no iemesliem, kāpēc Latvijā ir augsts nediagnosticētas depresijas īpatsvars un augsti mirstības rādītāji (jo īpaši vīriešu) no pašnāvībām. Pašnāvību rādītāja samazināšanās var tikt sasniegta, īstenojot kompleksus pasākumus. Gan stacionārā, gan ambulatorā ārstēšanas procesā nav pietiekami iesaistīta multidisciplinārā komanda, tai skaitā ir nepietiekama sadarbība starp psihiatriem un ārstniecības personām un sociālajiem dienestiem. Nav noteikts optimālais speciālistu un posteņu skaits psihiskās veselības aprūpes nodaļās kvalitatīvas ārstēšanas nodrošināšanai, kā arī nav noteikti rehabilitācijas pasākumi stacionārās ārstēšanas posmos. Tāpat būtisks jautājums ir arī savlaicīga agrīnas uzvedības un psihisko traucējumu diagnostika bērniem, kuras neīstenošanas rezultātā savlaicīgi netiek uzsākta ārstēšana un nepieciešamo speciālistu piesaiste.
 
Mērķa apraksts
Plāna mērķis ir nodrošināt iedzīvotājiem uz pierādījumiem balstītu, kvalitatīvu un viņu vajadzībām atbilstošu psihiskās veselības aprūpes pieejamību, īstenojot uz sabiedrībā balstītu pakalpojumu attīstību, veicinot psihisko saslimšanu agrīnu diagnostiku, nodrošinot savlaicīgu un pēctecīgu ārstēšanu un kvalitatīvu medicīnisko rehabilitāciju.
 
Politikas jomas
Iekšlietu politika; Nodarbinātības un sociālā politika; Tieslietu politika; Veselības politika
Teritorija
Latvijas Republikas teritorija
Sanāksmes vieta
Veselības ministrija
Norises laiks
12.07.2022. 15:00 - 17:00
Informācija
Pieteikumu dalībai sanāksmē lūdzam nosūtīt uz e-pasta adresi: rimma.belikova@vm.gov.lv
Pieteikšanās termiņš
07.07.2022.
Fiziskās personas
Juridiskās personas
Sagatavoja
Rimma Beļikova (VM)
Atbildīgā persona
Indra Dreika (VM)
Izsludināšanas datums
17.06.2022. 17:59