Sabiedrības līdzdalība

Projekta ID/ Uzdevuma numurs
Tiesību akta/ diskusiju dokumenta nosaukums
Grozījumi Nekustamā īpašuma darījumu starpnieku darbības likumā
Līdzdalības veids
Publiskā apspriešana
Sākotnēji identificētās problēmas apraksts
Likumprojekts izstrādāts, lai regulētu nekustamā īpašuma darījumu starpnieku darbības tiesiskos pamatus un nodrošinātu šo personu profesionālās darbības uzraudzību, lai novērstu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma un proliferācijas finansēšanu un sekmētu stabilu, drošu un uzticamu starpniecības pakalpojumu sniegšanu. Vienlaikus likumprojekts precizē atsevišķas tiesību normas.
Ar likumprojektu tiek noteikts papildus mehānisms kā ierobežot nekustamā īpašuma darījumu starpnieka darbību, ja kalendārā gadā nav celta kvalifikācija. Tāpat likumprojekts nosaka sodus un to apmērus tiem nekustamā īpašuma darījumu starpniekiem, kuri starpniecības pakalpojumus sniedz, nereģistrējoties nekustamā īpašuma darījumu starpnieku reģistrā.
 
Mērķa apraksts
Likumprojekta 5.panta pirmās daļa tiek precizēta ar ceturto punktu, nosakot, ka nekustamā īpašuma darījumu starpnieks var būt fiziskā persona, kura ir reģistrējusi saimniecisko darbību Valsts ieņēmumu dienestā. Tāpat tiek papildināta 5.panta otrā daļa ar piekto punktu, nosakot, ka nekustamā īpašuma darījumu starpnieks var būt juridiskā persona, kura ir reģistrēta Latvijas Republikas komercreģistrā.
Likumprojektā  6.pants tiek papildināts ar ceturto daļu, kas paredz, ja nekustamā īpašuma darījuma starpnieks tiek izslēgts no reģistra uz nekustamā īpašuma darījumu starpnieka iesnieguma pamata vai izslēgts, jo iepriekšējā kalendāra gadā nav celta kvalifikācija, tad atkārtoti nekustamā īpašuma darījuma starpnieks var tikt reģistrēts reģistrā ne ātrāk kā vienu gadu no izslēgšanas brīža.
Lai mazinātu administratīvo slogu nekustamā īpašuma darījumu starpniekiem, Likumprojekta 12.panta pirmajā daļā tiek izņemta norma par to, ka nekustamā īpašuma darījumu starpniekiem katru gadu līdz 31. janvārim ir jāsniedz Ekonomikas ministrijai informāciju par iepriekšējā kalendāra gadā noslēgtajiem starpniecības pakalpojumu līgumiem, norādot to skaitu un darījumu summas.
Likumprojekta 14.pants tiek papildināts ar ceturto daļu, kurā tiek noteikti Valsts ieņēmumu dienesta uzdevumi saistībā ar šā Likuma papildinājumu attiecībā par sodu piemērošanu nereģistrētiem nekustamā īpašuma darījumu starpniekiem, nosakot, ka Valsts ieņēmumu dienesta uzdevumi ir uzraudzīt kā nekustamā īpašuma darījumu starpnieki ievēro šā likuma prasības un Valsts ieņēmumu dienesta uzdevums būs piemērot sodus nereģistrētiem nekustamā īpašuma darījumu starpniekiem.
Likuma  16.panta otrās daļas 6.punktā ir noteikts, ka Ekonomikas ministrija izslēdz nekustamā īpašuma darījumu starpnieku no reģistra, ja nekustamā īpašuma darījumu starpnieks neievēro šā likuma 13. pantā noteiktās minimālās kvalifikācijas celšanas prasības. Likumprojektā otrās daļas 6.punkts tiek pārnest uz šī panta pirmo daļu, kas nosaka, ka Ekonomikas ministrija var izslēgt nekustamā īpašuma darījumu starpnieku no reģistra, lai situācijā, kad Starpnieks ir cēlis savu kvalifikāciju daļēji vai gandrīz pilnā apmērā, Ekonomikas ministrijai būtu rīcības brīvība izslēgt starpnieku no reģistra, vai atstāt starpnieku iekļautu reģistrā, pie Ekonomikas ministrijas nosacījumiem, piemēram, nosakot starpniekam termiņu, kura laikā starpniekam būtu jāceļ iztrūkstošās kvalifikācijas stundas.
Likumprojekts tiek papildināts ar 18.pantu, kurā tiek paredzēti sodi tiem nekustamā īpašuma darījumu starpniekiem, kuri sniedz starpniecības pakalpojumus bez iekļaušanas reģistrā.
 
Politikas jomas
Komercdarbības attīstība
Teritorija
Latvijas Republika
Norises laiks
21.06.2022. - 29.07.2022.
Informācija
Aicinām izteikt viedokli par tiesību akta projektu, sniedzot viedokli rakstiski līdz 2022. gada 29.jūlijam, informāciju nosūtot uz e-pasta adresi: Ieva.Veisa@em.gov.lv un pasts@em.gov.lv.
Fiziskās personas
  • Nekustamā īpašuma darījumu starpnieki
Skaidrojums un ietekme
Ietekmē visas fiziskās personas, kuras sniedz nekustamā īpašuma darījumu starpniecības pakalpojumus
Juridiskās personas
  • Nekustamā īpašuma darījumu starpnieki
Skaidrojums un ietekme
Ietekmē visas juridiskās personas, kuras sniedz nekustamā īpašuma darījumu starpniecības pakalpojumus
Sagatavoja
Ieva Veisa (EM)
Atbildīgā persona
Edmunds Valantis (EM)
Izsludināšanas datums
20.06.2022. 11:02

Iesniegtie iebildumi / priekšlikumi

Iebilduma / priekšlikuma iesniedzējs
Iebilduma / priekšlikuma būtība
Iesniegts