Sabiedrības līdzdalība

Projekta ID/ Uzdevuma numurs
Tiesību akta/ diskusiju dokumenta nosaukums
Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 19. novembra noteikumos Nr. 543 "Mantojuma inventāra saraksta sastādīšanas kārtība"
Līdzdalības veids
Publiskā apspriešana
Sākotnēji identificētās problēmas apraksts
Skatīt anotācijā.
Mērķa apraksts
Skatīt anotācijā.
Politikas jomas
Tiesu sistēmas attīstības politika
Teritorija
-
Norises laiks
08.11.2021. - 19.11.2021.
Informācija
Informācija par plānotajiem grozījumiem Ministru kabineta 2019. gada 19. novembra noteikumos Nr. 543 "Mantojuma inventāra saraksta sastādīšanas kārtība", lai informētu sabiedrību par noteikumu projektu un dotu iespēju izteikt viedokli.
Fiziskās personas
  • Pilngadīgas personas, kuras uzņemoties mantojuma aizgādņa pienākumus, izvēlēsies iespēju mantojuma inventāra saraksta sastādīšanu lūgt zvērinātam tiesu izpildītājam.
Skaidrojums un ietekme
Ar noteikumu projektu tiek nostiprināta kārtība, kādā zvērināts tiesu izpildītājs sastāda mantojuma inventāra sarakstu gadījumos, kad sastādāms mantojuma inventāra saraksts pēc mantojuma aizgādņa lūguma.
Juridiskās personas
Sagatavoja
Evija Šteinmane (TM)
Atbildīgā persona
Kristīne Miļevska (TM)
Izsludināšanas datums
05.11.2021. 16:47

Iesniegtie iebildumi / priekšlikumi

Iebilduma / priekšlikuma iesniedzējs
Iebilduma / priekšlikuma būtība
Iesniegts