Sabiedrības līdzdalība

Projekta ID/ Uzdevuma numurs
Tiesību akta/ diskusiju dokumenta nosaukums
Grozījums Ministru kabineta 2020. gada 18. februāra noteikumos Nr. 103 "Kadastrālās vērtēšanas noteikumi"
Līdzdalības veids
Publiskā apspriešana
Tiesību akta atsaukšanas komentārs
Projekts ir atsaukts, jo tika izlemts šo Ministru kabineta noteikumu projektu paketi tālāk nevirzīt (tiesību aktu lietu ID 21-TA-552, 21-TA-554, 21-TA-924, 21-TA-944), bet to vietā virzīt citu Ministru kabineta noteikumu projektu paketi (tiesību aktu lietu ID 21-TA-1726, 21-TA-1727, 21-TA-1728). Minētie Ministru kabineta noteikumu projekti ir pieņemti un stājušies spēkā.
Sākotnēji identificētās problēmas apraksts
Likumā "Grozījumi Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā" noteiktais termiņš (datums) nesakrīt ar Ministru kabineta noteikumos noteikto datumu no kura ieviešamas izmaiņas kadastrālajā vērtēšanā.
Mērķa apraksts
Grozīt Ministru kabineta 2020. gada 18. februāra noteikumos Nr. 103 "Kadastrālās vērtēšanas noteikumi" noteikto termiņu, to salāgojot ar likumā "Grozījumi Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā" noteikto termiņu no kura ieviešamas izmaiņas kadastrālajā vērtēšanā.
Politikas jomas
Tieslietu politika
Teritorija
Latvija
Norises laiks
30.11.2021. - 14.12.2021.
Informācija
Valsts zemes dienests aicina ikvienu sabiedrības pārstāvi, kas ir ieinteresēts piedalīties Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījums Ministru kabineta 2020. gada 18. februāra noteikumos Nr. 103 "Kadastrālās vērtēšanas noteikumi"" izstrādē, sniegt viedokli par Ministru kabineta noteikumu projektu
Fiziskās personas
  • Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēto objektu īpašnieki un tiesiskie valdītāji.
Skaidrojums un ietekme
Regulējumam ir ietekme uz termiņu, no kura mainās kadastrālās vērtēšanas aprēķina metodika.
Juridiskās personas
  • Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēto objektu īpašnieki un tiesiskie valdītāji.
Skaidrojums un ietekme
Regulējumam ir ietekme uz termiņu, no kura mainās kadastrālās vērtēšanas aprēķina metodika.
Sagatavoja
Mārtiņš Riežnieks (VZD)
Atbildīgā persona
Vita Narnicka (VZD)
Izsludināšanas datums
27.11.2021. 08:03

Iesniegtie iebildumi / priekšlikumi

Iebilduma / priekšlikuma iesniedzējs
Iebilduma / priekšlikuma būtība
Iesniegts