Sabiedrības līdzdalība

PAZIŅOJUMS:
LVRTC informē, ka 27. aprīlī plkst. 00.00 (naktī no 26. uz 27. aprīli) uzsāks eParaksta sistēmu migrāciju uz jaunu tehnoloģisko platformu un tā ilgs aptuveni diennakti. Līdz ar pāreju uz jaunu tehnoloģisko platformu, eParaksta lietotājiem 27. aprīlī būs ierobežota eParaksta rīku darbība, bet pēc darbības atsākšanas visiem eParaksts mobile lietotājiem būs jāizveido jauna eParaksta parole. Tā kā darbu laikā nebūs pieejami eParaksta pakalpojumi, aicinām ieplānot veikt darbības sistēmās un dokumentu parakstīšanu savlaicīgi, jo 27. aprīlī organizācijas sistēmās e-Identitātes apliecināšana un parakstīšana nebūs iespējama. Vairāk informācijas eparaksts.lv portālā.
Projekta ID/ Uzdevuma numurs
Tiesību akta/ diskusiju dokumenta nosaukums
Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 6. septembra noteikumos Nr. 593 "Kārtība, kādā komersants paziņo par elektronisko cigarešu un elektronisko cigarešu uzpildes flakonu tirdzniecības uzsākšanu"
Līdzdalības veids
Publiskā apspriešana
Sākotnēji identificētās problēmas apraksts
Latvijā tirgū ir pieejama jauna produktu kategorija  - tabakas aizstājējprodukti (piemēram, beztabakas nikotīna spilventiņi), kuriem šobrīd netiek piemērotas Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likumā (turpmāk - Tabakas likums)  noteiktās prasības un arī regulējums, tai skaitā netiek attiecināta prasība par tirdzniecības vietas paziņošanu Veselības inspekcijai, pirms produktu tirdzniecības uzsākšanas.  Attiecīgi, lai efektīvi varētu veiktu  Tabakas likumā  noteikto jauno normu tabakas aizstājējproduktiem uzraudzību, un uzraugošām iestādēm - Veselības inspekcijai, Patērētāju tiesību aizsardzības centram un  Valsts ieņēmumu dienestam būtu pieejama informācija par tirdzniecības vietām, kurās tiek tirgoti tabakas aizstājējprodukti, ir nepieciešams normatīvajos aktos iekļaut regulējumu, ka komersanti, kas nodarbojas ar tabakas aizstājējproduktu tirdzniecību pirms tās uzsākšanas par to paziņo Veselības inspekcijai, tai skaitā sniedz informāciju par tirdzniecības vietas adresi.
Mērķa apraksts
MK noteikumu projekta "Grozījumi "Ministru kabineta 2016. gada 6. septembra noteikumos Nr. 593 "Kārtība, kādā komersants paziņo par elektronisko cigarešu un elektronisko cigarešu uzpildes flakonu tirdzniecības uzsākšanu" mērķis ir papildināt MK noteikumus Nr.593 un noteikt tajos kārtību kādā komersanti, kas nodarbojas ar tabakas aizstājējproduktu tirdzniecību, par to paziņo Veselības inspekcijai, tādējādi nosakot tādus pašus nosacījumus, kādi šobrīd ir noteikti MK noteikumos Nr.593 attiecībā uz komersantiem, kas nodarbojas ar elektronisko cigarešu vai to uzpildes flakonu tirdzniecību.
Politikas jomas
Sabiedrības veselība
Teritorija
visa Latvija
Norises laiks
05.02.2024. - 05.03.2024.
Informācija
-
Fiziskās personas
  • tabakas aizstājējproduktu lietotāji
Skaidrojums un ietekme
Nosakot MK noteikumu projektā  prasības komersantiem pirms tabakas aizstājējproduktu tirdzniecības uzsākšanas par to paziņot Veselības Inspekcijai, tiks nodrošināta minētās produktu grupas  - tabakas aizstājējproduktu uzraudzība.Attiecīgi tiks nodrošinātas kontroles iespējas un tas, ka tirgū tiek laisti tikai Tabakas likumā noteiktajām prasībām atbilstoši produkti, tādējādi arī sekmējot prasībām atbilstošu tabakas aizstājējproduktu pieejamību  to lietotājiem.
Juridiskās personas
  • komersanti, kas nodarbojas ar tabakas aizstājējproduktu tirdzniecību
Skaidrojums un ietekme
MK noteikumu projektā iekļautie grozījumi skars  visus komersantus, kas nodarbojas ar tabakas aizstājējproduktu tirdzniecību - gan tiem, kas jau  nodarbojas ar tabakas aizstājējproduktu tirdzniecību, gan tie, kas plāno uzsākt tabakas aizstājējproduktu tirdzniecību būs par to jāpaziņo VI, iesniedzot iesniegumu ar konkrētu informāciju
Sagatavoja
Sanita Lazdiņa (VM)
Atbildīgā persona
Agnese Vaļuliene (VM)
Izsludināšanas datums
05.02.2024. 16:56

Iesniegtie iebildumi / priekšlikumi

Iebilduma / priekšlikuma iesniedzējs
Iebilduma / priekšlikuma būtība
Iesniegts