Sabiedrības līdzdalība

Projekta ID/ Uzdevuma numurs
Tiesību akta/ diskusiju dokumenta nosaukums
Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 31. oktobra noteikumos Nr. 899 "Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība"
Līdzdalības veids
Diskusija/apspriede
Sākotnēji identificētās problēmas apraksts
Retās slimības ir nopietnas, bieži hroniskas un progresējošas slimības, kam raksturīga maza izplatība. Uz šo brīdi ir atklāti līdz 8 tūkstošiem reto slimību, ar kurām dzīves laikā saslimst no 6 līdz 8 % iedzīvotāju. Lai gan katrai retajai slimībai ir maza izplatība, ar tām kopumā slimo no 27 līdz 36 miljoniem Eiropas Savienības iedzīvotāju un vairākums slimo ar retām slimībām, kuras skar vienu no simts tūkstošiem cilvēku vai pat mazāk. Šo slimību pacienti ir jo īpaši izolēti un neaizsargāti, kā arī ir ekonomiski vieglāk ievainojami, jo nevar paši atļauties iegādāties medikamentus to augsto izmaksu dēļ, tādēļ viņiem ir liegta iespēja panākt sava veselības stāvokļa uzlabošanos, pilnvērtīgi dzīvot un strādāt.
Pašreizējā sistēma apakšprogrammā 33.12.00 “Reto slimību ārstēšana” ir sarežģīta procedūras ziņā, nav pietiekamas elastības ienākot tirgū jaunam, lētākam medikamentam pie noteiktas diagnozes un jau ar kompensētu aktīvo zāļu vielu, kā arī ir apgrūtināta zāļu pieejamība, jo pacients  šobrīd zāles var saņemt tikai BKUS.
Lai gan paralēli izplatīto un paralēli importēto zāļu cenai ir jābūt zemākai par to kompensējamo zāļu cenu attiecībā, pret kurām ir veikta paralēlā izplatīšana vai paralēlais imports, šobrīd no 80 paralēli izplatītajām un importētajām zālēm 50 gadījumos cenas starpība nepārsniedz viena centa apmēru, tādējādi esošais tiesiskā regulējuma mehānisms nenodrošina efektīvu un pacientus sasniedzošu zāļu cenu samazinājumu.
Nepietiekama finansējuma piešķiršanas apstākļos vai ražotāja nespējas/ nevēlēšanās samazināt zāļu izmaksas vai saņemot iesniegumus jaunākas paaudzes vai efektīvāku medikamentu iekļaušanai Kompensējamo zāļu sarakstā konkrētās slimības ārstēšanai atsevišķu medikamentu iesniegumi, īpaši onkoloģijā, tiek izskatīti ilgstoši. Rezultātā medikamenti pakāpeniski zaudē novitāti un vietu terapijas shēmās un ārsti-speciālisti uzskata, ka pacientiem šāda novecojusi terapija nav nepieciešama, savukārt nav kritēriju, lai Nacionālais veselības dienests varētu šādā gadījumā pieņemt negatīvu lēmumu, un ir spiests turēt šos medikamentus izskatīšanas sarakstā bez virzības.
Mērķa apraksts
Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 31. oktobra noteikumos Nr. 899 "Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība"" mērķis ir novērst ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtības (turpmāk – kompensācijas kārtība) regulējuma praksē konstatētās nepilnības; pacientiem ar retām slimībām zāles turpmāk nodrošināt kompensācijas kārtības ietvarā, precizēt atsevišķas tiesību normas.
Politikas jomas
Farmācija; Veselības politika
Teritorija
-
Sanāksmes vieta
MS Teams
Norises laiks
01.12.2021. 09:00 - 11:00
Informācija
Sabiedriskā apspriede tiek organizēta attālināti. Priekšlikumus par noteikumu projektu un pieteikties sabiedriskai apspriedei, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi) iespējams līdz š. g. 24. novembrim uz e-pastu: kristine.sica@vm.gov.lv
Pieteikšanās termiņš
30.11.2021.
Fiziskās personas
Skaidrojums un ietekme
-
Juridiskās personas
Skaidrojums un ietekme
-
Sagatavoja
Kristīne Daukševiča (VM)
Atbildīgā persona
Indra Dreika (VM)
Izsludināšanas datums
17.11.2021. 17:43