Sabiedrības līdzdalība

Projekta ID/ Uzdevuma numurs
Tiesību akta/ diskusiju dokumenta nosaukums
Grozījums Ministru kabineta 2012. gada 10. janvāra noteikumos Nr. 48 "Būvju kadastrālās uzmērīšanas noteikumi"
Līdzdalības veids
Publiskā apspriešana
Sākotnēji identificētās problēmas apraksts
Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā atsevišķām inženierbūvēm nolietojums vēsturiski tika reģistrēts lielāks par 80 %, taču tagad normatīvā akta regulējums nosaka, ka, aprēķinot inženierbūves nolietojumu, tas nevar būt lielāks par 80 %.
Mērķa apraksts
Projekts paredz tām inženierbūvēm, kurām šobrīd Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēts nolietojums lielāks par 80 % (aptuveni 352 inženierbūvēm), nolietojuma samazināšanu uz 80 %, tādā veidā pēc būtības arī uz tām attiecinot pašlaik spēkā esošo pieņemto maksimālo iespējamo nolietojumu, kas noteikts Ministru kabineta 2012. gada 10. janvāra noteikumu Nr. 48. "Būvju kadastrālās uzmērīšanas noteikumi" 111. punktā.
Politikas jomas
Tieslietu politika
Teritorija
Latvija
Norises laiks
05.04.2022. - 19.04.2022.
Informācija
Aicinam ikvienu publiskajā apsriešanā izteikt viedokli par projektu TAP portālā.
Fiziskās personas
  • Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēto inženierbūvju, kurām nolietojums pašlaik ir lielāks par 80%, īpašnieki.
Skaidrojums un ietekme
Projekts paredz mainīt (samazināt) Kadastra informācijas sistēmā reģistrēto nolietojumu, kā rezultātā inženierbūvei kadastrālā vērtība palielināsies. Nolietojuma ietekmi uz kadastrālo vērtību nosaka Ministru kabineta 2006. gada 18. aprīļa noteikumu Nr.305 “Kadastrālās vērtēšanas noteikumi” 9. pielikums, saskaņā ar kuru attiecīgajām inženierbūvēm kadastrālā vērtība pašlaik ir 0 (nulle) euro, bet kadastrālā vērtība būs lielāka par 0 (nulle) euro tad, kad nolietojums būs 80%.
Juridiskās personas
  • Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēto inženierbūvju, kurām nolietojums pašlaik ir lielāks par 80%, īpašnieki.
Skaidrojums un ietekme
Projekts paredz mainīt (samazināt) Kadastra informācijas sistēmā reģistrēto nolietojumu, kā rezultātā inženierbūvei kadastrālā vērtība palielināsies. Nolietojuma ietekmi uz kadastrālo vērtību nosaka Ministru kabineta 2006. gada 18. aprīļa noteikumu Nr.305 “Kadastrālās vērtēšanas noteikumi” 9. pielikums, saskaņā ar kuru attiecīgajām inženierbūvēm kadastrālā vērtība pašlaik ir 0 (nulle) euro, bet kadastrālā vērtība būs lielāka par 0 (nulle) euro tad, kad nolietojums būs 80%.
Sagatavoja
Mārtiņš Riežnieks (VZD)
Atbildīgā persona
Vita Narnicka (VZD)
Izsludināšanas datums
04.04.2022. 09:00

Iesniegtie iebildumi / priekšlikumi

Iebilduma / priekšlikuma iesniedzējs
Iebilduma / priekšlikuma būtība
Iesniegts