Sabiedrības līdzdalība

Projekta ID/ Uzdevuma numurs
Tiesību akta/ diskusiju dokumenta nosaukums
Par publisku personu kapitālsabiedrību un publisku personu kapitāla daļu pārvaldības politikas nepieciešamajām izmaiņām
Līdzdalības veids
Publiskā apspriešana
Sākotnēji identificētās problēmas apraksts
Konceptuālais ziņojums tiek gatavots, uzlabojot korporatīvās pārvaldības regulējumu un praksi valsts kontrolē esošās kapitālsabiedrībās. Ministru kabineta 2019. gada 7. maija rīkojums Nr. 210 “Par Valdības rīcības plānu Deklarācijas par Artura Krišjāņa Kariņa vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai” paredz noteiktu virzību uz izmaiņām kapitālsabiedrību pārvaldībā - stiprināt valsti kā aktīvu un informētu īpašnieku, izstrādājot skaidru valsts un pašvaldību kapitālsabiedrību pārvaldības politiku, nodrošināt virzību uz brīvā tirgus apstākļos darbojošos vai tādu valsts kapitālsabiedrību pārvaldības funkciju pakāpenisku centralizāciju, cita starpā Pārresoru koordinācijas centram dots uzdevums izvērtēt iespējas un nepieciešamību valsts kapitālsabiedrību kapitāla piesaistei, emitējot obligācijas un kotējot akcijas biržā.
Mērķa apraksts
Šī ziņojuma mērķis ir Ministru kabineta 2019. gada 7. maija rīkojuma Nr. 210 uzdevumā, sniegt ieskatu esošajā Latvijas publisko personu kapitālsabiedrību pārvaldībā, raksturot tās elementus, īpatnības, un norādīt uz identificētām nepilnībām, kā arī piedāvāt ieviest izmaiņas, kas pilnveidotu esošo Latvijas publisko personu kapitālsabiedrību pārvaldības dažādus aspektus, lai uzlabotu publiskā kapitāla darbības efektivitāti.
Politikas jomas
Publiskās pārvaldes politika
Teritorija
Latvijas Republika
Norises laiks
24.01.2022. - 25.02.2022.
Informācija
Ministru kabineta noteikumu 970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 10.punkts
Fiziskās personas
Juridiskās personas
  • visi uzņēmumi
Skaidrojums un ietekme
-
Nozare
Visas nozares
Nozaru ietekmes apraksts
-
Sagatavoja
Ilze Grīnberga (PKC)
Atbildīgā persona
Pēteris Vilks (PKC)
Izsludināšanas datums
21.01.2022. 10:31

Iesniegtie iebildumi / priekšlikumi

Iebilduma / priekšlikuma iesniedzējs
Iebilduma / priekšlikuma būtība
Iesniegts