Sabiedrības līdzdalība

PAZIŅOJUMS:
LVRTC informē, ka 2024. gada 31.maijā laika posmā no plkst. 00.00 līdz plkst. 02.00 tiks veikti plānoti LVRTC infrastruktūras uzturēšanas darbi. To laikā īslaicīgi var būt traucēti vai nepieejami e-Identitātes apliecināšanas pakalpojumi ar eID, eParaksts kartēm un mobilo lietotni eParaksts mobile.
Projekta ID/ Uzdevuma numurs
Tiesību akta/ diskusiju dokumenta nosaukums
Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 10. aprīļa noteikumos Nr. 263 "Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi"
Līdzdalības veids
Publiskā apspriešana
Sākotnēji identificētās problēmas apraksts
Projekts izstrādāts atbilstoši 2022. gada 29. septembrī pieņemtajam likumam “Grozījumi Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā”, ar kuru Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma (turpmāk - Kadastra likums) 22. panta 8. punktā paredzēts deleģējums Ministru kabinetam noteikt gadījumus, kad var neveikt kadastrālo uzmērīšanu.
Mērķa apraksts
Projekta mērķis ir atbilstoši deleģējumam noteikt gadījumus, kad var neveikt kadastrālo uzmērīšanu. Pakārtoti otrs mērķis ir noteikt kadastra datu reģistrēšanas termiņus un kārtību, ja Valsts zemes dienests no būvniecības informācijas sistēmas saņem paziņojumu par būvniecību vai paskaidrojuma rakstu attiecīgās informācijas reģistrēšanai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā, kas ir no jauna noteiktie gadījumi, kad var neveikt kadastrālo uzmērīšanu.
Politikas jomas
Tieslietu politika
Teritorija
Latvija
Norises laiks
25.10.2022. - 08.11.2022.
Informācija
Aicinam ikvienu publiskajā apsriešanā izteikt viedokli par projektu TAP portālā.
Fiziskās personas
Skaidrojums un ietekme
Visi zemes, zemes vienības daļas un būves īpašnieki, vai, ja tādu nav, – tiesiskie valdītāji, vai, ja tādu nav, – lietotāji. Mērķgrupas precīzu lielumu nav iespējams noteikt. Projekta izmaiņas paredz vienkāršotu samaksas piemērošanu, zemākas izmaksas par pakalpojumiem noteikta veida būvēm un ātrāku pakalpojuma izpildi.
Juridiskās personas
Skaidrojums un ietekme
Visi zemes, zemes vienības daļas un būves īpašnieki, vai, ja tādu nav, – tiesiskie valdītāji, vai, ja tādu nav, – lietotāji. Mērķgrupas precīzu lielumu nav iespējams noteikt. Projekta izmaiņas paredz vienkāršotu samaksas piemērošanu, zemākas izmaksas par pakalpojumiem noteikta veida būvēm un ātrāku pakalpojuma izpildi.
Sagatavoja
Mārtiņš Riežnieks (VZD)
Atbildīgā persona
Vita Narnicka (VZD)
Izsludināšanas datums
19.10.2022. 14:31

Iesniegtie iebildumi / priekšlikumi

Iebilduma / priekšlikuma iesniedzējs
Iebilduma / priekšlikuma būtība
Iesniegts
Nekustamā īpašuma attīstītāju alianse un Latvijas Nekustamo īpašumu darījumu asociācija LANĪDA
Par kadastrālās uzmērīšanas procesa uzlabošanu
 
Nekustamā īpašuma attīstītāju alianse (NĪAA) un Latvijas Nekustamo īpašumu darījumu asociācija (LANĪDA) ir iepazinusies ar izstrādātajiem grozījumiem Ministru kabineta 2012. gada 10. aprīļa noteikumos Nr. 263 "Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi" (22-TA-2876), kas vienkāršo būvju kadastrālās uzmērīšanas (BKU) procesu. Diskusiju rezultātā konstatēts, ka problēma ir arī ar ēku pamatu BKU veikšanu, jo tos nepieciešams reģistrēt Zemesgrāmatā. 
Ierosinām izstrādāt risinājumu, kas paredz mainīt jaunbūvju (nepabeigtu būvniecības objektu) reģistrācijas kārtību kadastra reģistrā, atceļot šādu objektu apsekošanu dabā un reģistrāciju veicot uz īpašnieka (vai apbūves tiesības turētāja) iesniegtas deklarācijas pamata, kurai pievienot objekta foto fiksācija. Šāds risinājums atbilst šobrīd aktuālajiem mērķiem mazināt rindas ēku (būvju) vai to izmaiņu reģistrācijai kadastrā, kā arī vispārējiem birokrātijas samazināšanas mērķiem. 
Pašreizējā situācija, kad uz objekta apsekošanu un uzmērīšanu dabā ir jāgaida mēnešiem ilgi, ir nepieņemama un tai nepieciešami nekavējoši risinājumi.
Nepabeigtu jaunbūvju reģistrēšanai kadastrā un Žemesgrāmatā jebkurā gadījumā ir pagaidu raksturs, tā nerada tiesības būvi ekspluatēt un pēc būvniecības pabeigšanas tāpat ir jāveic atkārtota un pilnīga būves apsekošana un uzmērīšana. Tāpēc atvieglotas procedūras (uz deklarācijas pamata) piemērošanā mēs nesaskatām nekādus riskus nevienai personai.
Pat ja kadastrā tiktu reģistrēta dabā neesoša būve (lai gan šādu iespēju principā izslēdz iecere deklarācijai pievienot fotofiksāciju), tas neradītu nevienas personas tiesību aizskārumu. Jāatgādina, ka jebkurā gadījumā šādu deklarāciju varētu iesniegt vienīgi zemes īpašnieks vai zemesgrāmatā jau reģistrētas apbūves tiesības turētājs. Turklāt, par viltojumu iestājas arī likumā paredzētā atbildība, tai skaita kriminālatbildība. Tāpēc bažām par apsekošanas nepieciešamības atcelšanas riskiem nav pamata.
 


Mārtiņš Vanags
Nekustamā īpašuma attīstītāju alianses valdes priekšsēdētājs

Aigars Šmits,
Latvijas Nekustamo īpašumu darījumu asociācijas valdes priekšsēdētājs

Par NĪAA
Nekustamā īpašuma attīstītāju alianse (NĪAA) apvieno nozīmīgākos nozares dalībniekus, lai panāktu ilgtspējīgu nekustamo īpašumu nozares izaugsmi, vienoti to pārstāvētu valsts un pašvaldību līmenī, kā arī aktualizētu nekustamo īpašumu attīstītāju un investoru lomu Latvijas ekonomikā. NĪAA biedri ir: AFI Europe Latvia, Domuss, Merks, MCITY Holdings (Modern City), Bonava Latvija, Pillar Capital, Omnium Properties, Linstow, Lidl Latvija, Kaamos, Estera Development, Galio Development, Baltic RE Group, R.Evolution, East Capital Real Estate, Hansa RE, Mūkusalas Biznesa centrs, Baltic Horizon Fund, Skanstes City, Lords LB, East Nine Latvia, EfTEN Capital, Akropolis, VPH, YIT, New Bumani Invest, Real Invest, Riga Plaza, Riga Port City, PICHE, Hepsor, Saliena, Pro Kapital Latvia, SBA Urban, Capitalica, Capital Mill un citi. NĪAA asociētie biedri ir ZAB Ellex Klaviņš un Colliers.

Par LANĪDA
Latvijas Nekustamo īpašumu darījumu asociācija LANĪDA ir lielākā un jaudīgākā nozares profesionāļu un ekspertu organizācija Latvijā, kuras nolūks ir attīstīt nekustamo īpašumu tirgu, veicinot biedru zināšanu un profesionālisma līmeņa paaugstināšanu, kā arī standartizējot darbību.
08.11.2022. 13:34