Sabiedrības līdzdalība

Projekta ID/ Uzdevuma numurs
Tiesību akta/ diskusiju dokumenta nosaukums
Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 5. septembra noteikumos Nr. 537 "Noteikumi par portfeļgarantijām sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības veicēju–juridisko personu–kreditēšanas veicināšanai"
Līdzdalības veids
Publiskā apspriešana
Sākotnēji identificētās problēmas apraksts
MK Noteikumu projekts izstrādāts, lai Ministru kabineta 2017. gada 5. septembra noteikumos Nr. 537 "Noteikumi par portfeļgarantijām sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības veicēju – juridisko personu – kreditēšanas veicināšanai" (turpmāk - MK noteikumi Nr.537) iestrādātu normas, lai atbilstoši šiem noteikumiem komersantu garantijas varētu sniegt arī Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027.gadam.
Mērķa apraksts
Ņemot vērā, ka tirgus nepilnība, kas pamato garantiju instrumenta nepieciešamību, ir pamatota Tirgus nepilnību sākotnējā (ex-ante) novērtējumā Eiropas Savienības fondu 2021.–2027.gada plānošanas perioda (turpmāk – ES fondu plānošanas periods) atbalstam finanšu instrumentu veidā, atbalsts komersantiem garantiju veidā ir nepieciešams arī ES fondu plānošanas periodā.
Politikas jomas
Eiropas Savienības fondi un citi ārvalstu finanšu instrumenti
Teritorija
-
Norises laiks
16.02.2023. - 02.03.2023.
Informācija
Atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr. 970 “Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 7.4.1 apakšpunktam sabiedrībai ir dota iespēja rakstiski sniegt viedokli par normatīvā akta projektu tā saskaņošanas stadijā.
Fiziskās personas
Juridiskās personas
Sagatavoja
Signija Zandere (EM)
Atbildīgā persona
Edmunds Valantis (EM)
Izsludināšanas datums
16.02.2023. 22:41

Iesniegtie iebildumi / priekšlikumi

Iebilduma / priekšlikuma iesniedzējs
Iebilduma / priekšlikuma būtība
Iesniegts