Sabiedrības līdzdalība

PAZIŅOJUMS:
VRAA informē, ka saistībā ar tehniskiem darbiem 21.02.2024 laikā no plkst. 21:00 līdz plkst. 23:30 var būt traucēta vienotās pieteikšanās moduļa darbība. To laikā portālā īslaicīgi var būt traucēti vai nepieejami e-Identitātes apliecināšanas un parakstīšanās pakalpojumi ar eID, eParaksts kartēm un mobilo lietotni eParaksts mobile.
Projekta ID/ Uzdevuma numurs
Tiesību akta/ diskusiju dokumenta nosaukums
Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 2. jūlija noteikumos Nr. 354 "Kosmētikas līdzekļu būtisko prasību nodrošināšanas kārtība"
Līdzdalības veids
Publiskā apspriešana
Sākotnēji identificētās problēmas apraksts
MK noteikumos Nr. 354 ir nepieciešams veikt tehniskus grozījumus saistībā ar Brīvās tirdzniecības sertifikāta izsniegšanu un izmantotajiem standartiem, kas zaudējuši spēku.
Mērķa apraksts
Veikt tehniskus grozījumus, precizējot atsauces uz aktuālajiem standartiem un nosacījumus Brīvās tirdzniecības sertifikāta izsniegšanai.  
Politikas jomas
Sabiedrības veselība
Teritorija
Latvija
Norises laiks
25.09.2023. - 23.10.2023.
Informācija
Atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr. 970 “Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 7.3. apakšpunktam sabiedrībai ir dota iespēja piedalīties publiskajā apspriešanā.
Priekšlikumu iesniegšanai par noteikumu projektu aicinām izmantot TAP portālu
Fiziskās personas
Juridiskās personas
  • visi uzņēmumi
Skaidrojums un ietekme
Kosmētikas līdzekļu ražotāji
Sagatavoja
Natālija Polukarova (VM)
Atbildīgā persona
Aiga Balode (VM)
Izsludināšanas datums
20.09.2023. 15:33

Iesniegtie iebildumi / priekšlikumi

Iebilduma / priekšlikuma iesniedzējs
Iebilduma / priekšlikuma būtība
Iesniegts