Sabiedrības līdzdalība

Projekta ID/ Uzdevuma numurs
Tiesību akta/ diskusiju dokumenta nosaukums
Grozījumi Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā
Līdzdalības veids
Publiskā apspriešana
Sākotnēji identificētās problēmas apraksts
1) KNAB likumā noteiktajiem ierobežojumiem personai izvēlēties sev vēlamu nodarbošanos saistībā ar iepriekš izdarītu noziedzīgu nodarījumu nav saskatāms likumdevēja analīzē balstīts izvērtējums, kas pamatotu konkrēto aizliegumu, jo īpaši absolūto aizliegumu nepieciešamību un samērīgumu iepretim izdarītajam noziedzīgajam nodarījumam un tā rezultātā radītajām sekām. Ievērojot minēto, izvērtējams un pārskatāms ir KNAB likumā noteiktais aizliegums ieņemt KNAB priekšnieka un amatpersonas amatu personai, kas sodīta par noziedzīgu nodarījumu, kas izdarīts arī aiz neuzmanības, attiecinot aizliegumu tikai uz tīšiem noziedzīgiem nodarījumiem.

2) KNAB likuma 12. panta pirmajā daļā noteikts, ka KNAB amatpersonām to pilnvaru apliecināšanai izdod dienesta apliecību un speciālu žetonu, taču ārējā normatīvajā aktā netiek paredzēts dienesta apliecības un žetona paraugs.
Mērķa apraksts
Likumprojekts izstrādāts, lai personām, kuras pretendē uz dienestu KNAB, noteiktu samērīgus un pamatotus ierobežojumus saistībā ar agrāk izdarītu noziedzīgu nodarījumu. Kā arī likumprojektā ietverts deleģējums Ministru kabinetam noteikt KNAB dienesta apliecības un žetona paraugu.
Politikas jomas
Korupcijas novēršanas un apkarošanas politika
Teritorija
-
Norises laiks
01.03.2024. - 14.03.2024.
Informācija
-
Fiziskās personas
Skaidrojums un ietekme
Paplašinās to personu loks, kuras var pretendēt uz dienestu KNAB.
Juridiskās personas
Sagatavoja
Iluta Kalniņa (KNAB)
Atbildīgā persona
Māra Priedīte (KNAB)
Izsludināšanas datums
29.02.2024. 17:17

Iesniegtie iebildumi / priekšlikumi

Iebilduma / priekšlikuma iesniedzējs
Iebilduma / priekšlikuma būtība
Iesniegts