Sabiedrības līdzdalība

Projekta ID/ Uzdevuma numurs
Tiesību akta/ diskusiju dokumenta nosaukums
Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 21. maija noteikumos Nr. 208 "Trušu pārraudzības un snieguma pārbaudes kārtība"
Līdzdalības veids
Publiskā apspriešana
Sākotnēji identificētās problēmas apraksts
Pašlaik spēkā ir Ministru kabineta 2019. gada 21. maija noteikumi Nr. 208 “Trušu pārraudzības un snieguma pārbaudes kārtība” (turpmāk – noteikumi Nr. 208), kuros ir noteikta trušu pārraudzības un snieguma pārbaudes kārtība. Līdzšinējā pieredze ir parādījusi, ka dažas noteikumu normas nav nepārprotamas un  ir interpretējamas. Piemēram, nav skaidri norādīts, par kādiem dzīvniekiem ir jāiegūst pārraudzības dati, kādi tieši dati jāiegūst snieguma pārbaudē, kā arī nav saprotams, pēc kādiem kritērijiem veicama virspārraudzība snieguma pārbaudes ganāmpulkos, kādā veidā tiek piefiksēta virspārraudzības laikā iegūtā informācija un kā jārīkojas konstatējot neatbilstības. 
Mērķa apraksts
Zemkopības ministrija ir sagatavojusi noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 21. maija noteikumos Nr. 208 "Trušu pārraudzības un snieguma pārbaudes kārtība"", lai precizētu informāciju, kas tiek iegūta snieguma pārbaudē trušu ganāmpulkā, par kuriem dzīvniekiem tā tiek iegūta, lai precizētu virspārraudzības norisi trušu ganāmpulkos, kuros tiek uzskaitīti snieguma pārbaudes dati, kā arī lai veiktu citus tehniskus labojumus trušu pārraudzības un snieguma pārbaudes normatīvajā regulējumā.
Politikas jomas
Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika
Teritorija
Visa Latvija.
Norises laiks
16.11.2021. - 30.11.2021.
Informācija
Lūdzu sniegt komentārus un priekšlikumus par MK noteikumu projektu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 21. maija noteikumos Nr. 208 "Trušu pārraudzības un snieguma pārbaudes kārtība"".
Fiziskās personas
  • Trušu ganāmpulku īpašnieki, kas veic pārraudzību vai snieguma pārbaudi.
Skaidrojums un ietekme
Kopējais ganāmpulku skaits, kas veic snieguma pārbaudi un pārraudzību ir stabils un nemainīgs.
Personas, kas veic pārraudzību un snieguma pārbaudi – trušu pārraugi un vērtēšanas eksperti.
Juridiskās personas
  • nevalstiskās organizācijas
Skaidrojums un ietekme
Latvijas sīkdzīvnieku audzētāju biedrība “Trusis un citi” un Latvijas šķirnes trušu audzētāju asociācija.
Sagatavoja
Anna Želtkovska (ZM)
Atbildīgā persona
Ilga Līdaka (ZM)
Izsludināšanas datums
17.11.2021. 09:50

Iesniegtie iebildumi / priekšlikumi

Iebilduma / priekšlikuma iesniedzējs
Iebilduma / priekšlikuma būtība
Iesniegts