Sabiedrības līdzdalība

PAZIŅOJUMS: Nākamā kārtējā Ministru kabineta sēde plānota š.g. 5. jūlijā.
Projekta ID/ Uzdevuma numurs
Tiesību akta/ diskusiju dokumenta nosaukums
Rīkojuma projekts “Par Izglītības attīstības pamatnostādņu 2021.-2027. gadam „Nākotnes prasmes nākotnes sabiedrībai” Rīcības plānu 2021.-2023. gadam”.
Līdzdalības veids
Publiskā apspriešana
Sākotnēji identificētās problēmas apraksts
Rīcības plāns ir izstrādāts, lai nodrošinātu Izglītības attīstības pamatnostādnēs 2021. – 2027.g. (Pamatnostādnes) noteikto četru izglītības attīstības mērķu sasniegšanu: augsti kvalificēti, kompetenti un uz izcilību orientēti pedagogi un akadēmiskais personāls; mūsdienīgs, kvalitatīvs un uz darba tirgū augsti novērtētu prasmju attīstīšanu vērsts izglītības piedāvājums; atbalsts ikviena izaugsmei; ilgtspējīga un efektīva izglītības sistēmas un resursu pārvaldība.
 
Mērķa apraksts
Pamatnostādņu Rīcības plāns paredz risināt šādus aktuālus izglītības nozares jautājumus: pedagoga profesijas pievilcība un konkurētspēja, pedagogu un akadēmiskā personāla ataudze, mūsdienu vajadzībām atbilstošs izglītības piedāvājums, iekļaujoša un emocionāli droša vide izglītības iestādēs, vienlīdzīgas izglītības iespējas pilsētu un lauku izglītības iestādēs, mācību motivācija un visu pušu iesaistīšanās pieaugušo izglītībā, darba tirgū pieprasītas prasmes, sabiedrības digitālās prasmes, datu pārvaldība un izglītības kvalitātes vadība izglītības iestāžu un nacionālā līmenī un izglītības iestāžu tīkls vispārējā un augstākajā izglītībā.
Politikas jomas
Izglītības un zinātnes politika
Teritorija
Latvija
Norises laiks
09.11.2021. - 24.11.2021.
Informācija
Viedokli par Rīcības plāna 2021.-2023. g. projektu rakstiski var sniegt līdz 2021.gada 24. novembrim, iesniedzot viedokli TAP portālā
Fiziskās personas
Skaidrojums un ietekme
Pamatnostādņu Rīcības plāns paredz risināt šādus aktuālus izglītības nozares jautājumus: pedagoga profesijas pievilcība un konkurētspēja, pedagogu un akadēmiskā personāla ataudze, mūsdienu vajadzībām atbilstošs izglītības piedāvājums, iekļaujoša un emocionāli droša vide izglītības iestādēs, vienlīdzīgas izglītības iespējas pilsētu un lauku izglītības iestādēs, mācību motivācija un visu pušu iesaistīšanās pieaugušo izglītībā, darba tirgū pieprasītas prasmes, sabiedrības digitālās prasmes, datu pārvaldība un izglītības kvalitātes vadība izglītības iestāžu un nacionālā līmenī un izglītības iestāžu tīkls vispārējā un augstākajā izglītībā.
Juridiskās personas
  • visi uzņēmumi
Skaidrojums un ietekme
Pamatnostādņu Rīcības plāns paredz risināt šādus aktuālus izglītības nozares jautājumus: pedagoga profesijas pievilcība un konkurētspēja, pedagogu un akadēmiskā personāla ataudze, mūsdienu vajadzībām atbilstošs izglītības piedāvājums, iekļaujoša un emocionāli droša vide izglītības iestādēs, vienlīdzīgas izglītības iespējas pilsētu un lauku izglītības iestādēs, mācību motivācija un visu pušu iesaistīšanās pieaugušo izglītībā, darba tirgū pieprasītas prasmes, sabiedrības digitālās prasmes, datu pārvaldība un izglītības kvalitātes vadība izglītības iestāžu un nacionālā līmenī un izglītības iestāžu tīkls vispārējā un augstākajā izglītībā.
Nozare
Izglītība
Nozaru ietekmes apraksts
Noteikt Izglītības un zinātnes ministriju par atbildīgo institūciju Plāna īstenošanā, bet par līdzatbildīgajām institūcijām – Aizsardzības ministriju, Ekonomikas ministriju, Finanšu ministriju, Kultūras ministriju, Iekšlietu ministriju, Labklājības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Veselības ministriju, Zemkopības ministriju un Pārresoru koordinācijas centru. Minētās institūcijas atbilstoši kompetencei nodrošina Plāna pasākumu īstenošanu.
Sagatavoja
Inta Šusta (IZM)
Atbildīgā persona
Līga Lejiņa (IZM)
Izsludināšanas datums
09.11.2021. 09:14

Iesniegtie iebildumi / priekšlikumi

Iebilduma / priekšlikuma iesniedzējs
Iebilduma / priekšlikuma būtība
Iesniegts