Sabiedrības līdzdalība

Projekta ID/ Uzdevuma numurs
Tiesību akta/ diskusiju dokumenta nosaukums
Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 26. jūnija noteikumos Nr. 416 "Zāļu izplatīšanas un kvalitātes kontroles kārtība"
Līdzdalības veids
Diskusija/apspriede
Sākotnēji identificētās problēmas apraksts
1. Aptiekas pakalpojums - attālināta zāļu pasūtīšanas iespēja ar zāļu piegādi mājās, iedzīvotājiem pēc pašreizējā regulējuma ir atļauts tikai līdz 2021. gada 31. decembrim, kas var ietekmēt nelabvēlīgi iedzīvotāju veselības stāvokli, ja tā netiek turpināts, jo ne vienmēr iedzīvotājiem ir iespējams pašiem nokļūt  līdz aptiekai vai pilnvarot e-veselības sistēmā kādu personu (radinieku) izņemt izrakstītās zāles aptiekā, piemēram, senioriem vecuma vai slimības dēļ, arī hroniskiem pacientiem, piemēram, kuri ārstē nieru problēmas, diabētu, asinsspiediena izraisītas saslimšanas,  artrītu, vēzi, u.c., vai cilvēkiem, kuri nevar pārvietoties vai kuriem ir apgrūtināta pārvietošanās, piemēram invaliditātes dēļ, vai sakarā traumām, vai citām saslimšanām, vai citu idažādu iemeslu dēļ. Problēmas aktualitāti saasina arī Covid - 19 izplatīšanās turpināšanās, piemēram, vajadzīgas zāles, bet personai jāatrodas karantīnā vai pašizolācijā, kā arī nav iespējams pilnvarot e-veselības sistēmā kādu personu (radinieku) izņemt izrakstītās zāles aptiekā.

2. Attālinātas zāļu vairumtirgotāju pārbaudes pašreizējā regulējumā noteiktas tikai līdz 2021. gada 31. decembrim (risku analīzi šai aspektā vērtē Zāļu valsts aģentūra),  bet sakarā ar Covid - 19 infekcijas izplatīšanās turpinos Eiropas Komisijas, Eiropas Zāļu Aģentūras un Eiropas zāļu regulatīvā tīkla aģentūru vadītāju apstiprinātajā un 30.09.2021. aktualizētajā jautājumu un atbilžu dokumentā, pagarināja iespēju attālinātu pārbaužu veikšanai līdz 2022. gada beigām.

3. Pagaidu uzglabāšanas vietām un muitas noliktavām, kurās uzglabā zāles, jābūt licencētām ar 2022. gada 1. janvāri zāļu saņemšanai un uzglabāšanai, bet kas var radīt pārmērīgu slogu komersantiem. Zāles importam, eksportam vai tranzītam pagaidu uzglabāšanas vietās var uzglabāties arī īslaicīgi līdz pat dažām stundām, tas, ņemot vērā sūtījumu apjomu un atvēlēto laiku nedod iespēju sūtījumus, kas satur zāles, pārbaudīt attiecībā uz tā identitāti, avotu un vēsturi, netraucējot preču brīvu apriti, jo krava, piemēram, var nokavēt tālāko plānoto lidojumu. Tas pats attiecināms arī uz muitas noliktavām, kurās zāles uzglabājas īslaicīgi (līdz 72. st.). Līdz ar to zāļu kontrole uz vietas pagaidu uzglabāšanas vietās (arī muitas noliktavās, kurās zāles uzglabājas īslaicīgi) caur licencēšanas procesu var radīt risku brīvas preču kustības ierobežojumam. Savukārt muitas noliktavu (kur zāles uzglabā ilgāk par 72 st.)  licencēšanas uzsākšanai  kompetentajām iestādēm nepieciešams papildus laiks, lai savlaicīgi komersantus iepazīstinātu ar procedūrām, ņemot vērā arī to, ka Covid-19 infekcijas izplatīšanās uz doto brīdi ir saasinājusies.
Mērķa apraksts
Noteikumu projekta mērķis ir 1) uzlabot zāļu un pakalpojumu pieejamību -  turpināt iespēju iedzīvotājiem attālināti pasūtīt zāles un nepieciešamības gadījumā saņemt tās arī savā dzīvesvietā; 2) turpināt  īstenot elastīgu pieeju zāļu vairumtirgotāju pārbaudēs un atļaut attālinātās pārbaudes līdz 2022. gada beigām; 3) mazināt slogu komersantiem un atcelt pagaidu uzglabāšanas vietu licencēšanu un pārcelt muitas noliktavu  licencēšanu par vienu gadu. 
Politikas jomas
Farmācija
Teritorija
Latvija
Sanāksmes vieta
Veselības ministrija
Norises laiks
09.11.2021. 14:00 - 17:00
Informācija
Sabiedriskā apspriede tiek organizēta attālināti. Priekšlikumus par noteikumu projektu un pieteikties sabiedriskai apspriedei, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi) iespējams līdz š. g. 8.novembrim uz e-pastu:inguna.maca@vm.gov.lv
Pieteikšanās termiņš
08.11.2021.
Fiziskās personas
  • visas fiziskās personas, kuras iegādājas zāles aptiekā
Skaidrojums un ietekme
Cilvēki varēs arī pēc 2021. gada 31. decembra saņemt aptiekas pakalpojumu - attālināti pasūtīt aptiekā zāles (arī telefoniski) un saņemt tās mājās.

Aptiekām, kuras attālināti pieņem zāļu pasūtījumus un piegādā zāles pacientiem dzīvesvietā,  ietekme nemainās, jo Noteikumu projektā paredzētās prasības salīdzinājumā ar līdz šim MK noteikumos 416 noteikto nemainās.
Juridiskās personas
  • zāļu vairumtirgotāji un komersanti, kuriem ir muitas noliktavu turēšanas atļaujas un pagaidu uzglabāšanas vietu turēšanas atļaujas
Skaidrojums un ietekme
Zāļu vairmutirgotājiem ietekme nemainās, jo Noteikumu projektā paredzētās prasības salīdzinājumā ar līdz šim MK noteikumos 416 noteikto nemainās.

Komersantiem, kuri ir pagaidu uzglabāšans vietu atļaujas turētāji, mazinās slogs, jo tiek atcelta prasība licencēt pagaidu uzglabāšanas vietas.

Komersantiem, kuri ir muitas noliktavu atļauju turētāji, mazinās slogs, jo prasības licencēt muitas noliktavas tiek pārcelta par vienu gadu, un nav paredzēts licencēt muitas noliktavas, kurās zāles uzglabā īslaicīgi līdz 72. stundām.
 
Sagatavoja
Ingūna Mača (VM)
Atbildīgā persona
Indra Dreika (VM)
Izsludināšanas datums
25.10.2021. 22:29