Sabiedrības līdzdalība

Projekta ID/ Uzdevuma numurs
Tiesību akta/ diskusiju dokumenta nosaukums
Noteikumi par universālā pasta pakalpojuma saistību izpildes tīro izmaksu kompensēšanu
 
Līdzdalības veids
Publiskā apspriešana
Sākotnēji identificētās problēmas apraksts
nav noteikta  kārtība, kā nodrošināt caurspīdīgu procesu valsts budžeta līdzekļu izlietošanai universālā pasta pakalpojuma saistību izpildes tīro izmaksu kompensāciju izmaksām.
Mērķa apraksts
noteikt regulējumu attiecībā uz termiņiem un kārtību, kādā universālā pasta pakalpojuma sniedzējs pieprasa universālā pasta pakalpojuma saistību izpildes tīro izmaksu kompensēšanu no valsts budžeta, kā arī noteikt tīro izmaksu kompensēšanas termiņus un kārtību
Politikas jomas
Pasta politika
Teritorija
Latvijas Republika
Norises laiks
01.11.2021. - 12.11.2021.
Informācija
noteikumu projektu plānots pieņemt līdz 31.12.2021.
Fiziskās personas
Juridiskās personas
  • pasta komersants, kuram noteiktas universālā pasta pakalpojuma saistības
Skaidrojums un ietekme
universālā pasta pakalpojuma sniedzējam no valsts budžeta kompensēs tīrās izmaksas Regulatora apstiprinātā apmērā, ja saistību izpilde radījusi zaudējumus iepriekšējā kalendārā gadā
Sagatavoja
Inese Pakule (SAM)
Atbildīgā persona
Ilonda Stepanova (SAM)
Izsludināšanas datums
29.10.2021. 12:58

Iesniegtie iebildumi / priekšlikumi

Iebilduma / priekšlikuma iesniedzējs
Iebilduma / priekšlikuma būtība
Iesniegts