Atzinums

Projekta ID
2021-TA-1693
Atzinuma sniedzējs
Latvijas Darba devēju konfederācija
Atzinums iesniegts
14.03.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem
Atzinuma dokumenti

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Rīkojuma projekts
Priekšlikums
LDDK atbalsta kopumā atbalsta Projekta tālāku virzību. Vienlaikus LDDK vērš uzmanību, ka Projektā paredzētais valsts budžeta apjoms veselības aprūpes finansēšanai LDDK ieskatā nav pietiekams pamatnostādnēs iekļauto mērķu sasniegšanai.

ESAO kopīgi ar European Observatory on Health Systems and Policies un sadarbībā ar Eiropas Komisiju izstrādātajā profilā par Latviju[1] ir minēts: “Neapmierināto vajadzību apmērs Latvijā bija viens no augstākajiem ES gan pirms Covid-19 pandēmijas, gan tās laikā. Faktori, kas veicina šo situāciju, ir lieli privātie izdevumi un salīdzinoši mazs valsts apmaksāto pakalpojumu minimums jeb pamata “grozs”, kuru turklāt ierobežo kvotu sistēma. Tā rezultātā 15 % mājsaimniecību radās nesamērīgi lieli izdevumi par veselības aprūpi.”
Uz hroniska finansējuma trūkuma veselības aprūpei negatīvo ietekmi norāda arī PVO eksperti[2]. Zemais publiskā finansējuma līmenis būtiski ietekmē arī iespējas adekvāti finansēt medicīnas personālu un tā atalgojumu, nodrošināt tarifu apmaksu esošajai tirgus situācijai un nodrošināt Latvijas iedzīvotājiem pieejamību kompensētiem inovatīvajiem medikamentiem, kas var būtiski uzlabot dzīves kvalitāti un ļaut saglabāt darbspējas, kā arī pagarināt dzīvildzi.

Atsaucoties uz augstāk minēto, aicinām rūpīgi izvērtēt iespējas kāpināt veselības aprūpes budžetu, sekojot līdzi vismaz ES vidējā finansējuma pieaugumam, tādējādi mazinot Latvijas iedzīvotājiem nevienlīdzību veselības aprūpes pakalpojumu pieejamībā. 
Piedāvātā redakcija
-