Atzinums

Projekta ID
22-TA-2912
Atzinuma sniedzējs
Latvijas Lielo pilsētu asociācija
Atzinums iesniegts
09.02.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Noteikumu projektā un anotācijā minēt korektu 2.1.2. specifiskā atbalsta mērķa nosaukumu. Atbilstoši Ministru kabinetā apstiprinātajai Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmai 2021.–2027.gadam minētā specifiskā atbalsta mērķa nosaukums ir “Atjaunojamo energoresursu enerģijas veicināšana - biometāns”.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Noteikumu projekta 7. punktā minēts saīsinājums nosaukumam akciju sabiedrība "Attīstības finanšu institūcija Altum" (turpmāk - sabiedrība Altum). Lūgums 30.punktā lietot korektu saīsinājumu bez pēdiņām vārdam Altum.
Piedāvātā redakcija
30. Sabiedrības Altum līdzdalības fondus un tā finansētos finanšu instrumentus nodala kā atsevišķu finanšu bloku saskaņā ar regulas Nr. 2021/1060 58. panta 6. punktu. Līdzdalības fondos pieejamais ERAF, KF un TPF  finansējums ir nedalīti izmantojams šo noteikumu 2. punktā minēto specifiskā atbalsta mērķos un pasākumos noteikto finanšu instrumentu izsniegšanai, ieguldījumu veikšanai (t.sk. fondu pārvaldnieku pārvaldības maksai riska kapitāla instrumentos), kredītriska zaudējumu segšanai (tiek izmantots sagaidāmo zaudējumu segšanai), līdzdalības fonda pārvaldības maksai un tiešo finanšu instrumentu pārvaldības maksai. Sabiedrībai Altum ir tiesības atteikties no turpmākās finanšu instrumentu izsniegšanas, ieguldījumu veikšanas, ja faktiskie un prognozētie zaudējumi pārsniedz pieejamo publisko finansējumu zaudējumu segšanai.