Atzinums

Projekta ID
22-TA-2962
Atzinuma sniedzējs
Labklājības ministrija
Atzinums iesniegts
20.07.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu projekts
Iebildums
Virtuves aprīkojumu nepieciešams papildināt ar plīti ēdiena pagatavošani.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Lūdzam rast iespēju papildināt sadaļu "Atbalstāmās darbības" ar informāciju, ka projektu īstenošanā ir noteiktas atbalstāmās darbības horizontālā principa "Vienlīdzība, iekļaušana, nediskriminācija un pamattiesību ievērošana" īstenošanai un paredz attiecināmās izmaksas konsultatīva rakstura pasākumu par būvētās vides, teritorijas labiekārtošanas, iekārtu un ierīču virtuves un sanitāro telpu funkcionalitātes un  piekļūstamības  personām ar dažādiem funkcionāliem traucējumiem nodrošināšanai.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam veikt redakcionālu precizējumu!
Piedāvātā redakcija
Pasākuma ietvaros iepirkumus finansējuma saņēmējs veic saskaņā ar normatīvajiem aktiem publisko iepirkumu jomā, organizējot atklātu, pārredzamu, nediskriminējošu un konkurenci neierobežojošu procedūru. Finansējuma saņēmējs ievēro normatīvos aktus par prasībām zaļajam publiskajam iepirkumam, kā arī, kur tas ir attiecināms un atbilstošs projekta darbību saturam un specifikai, izvēlas veikt sociāli atbildīgus un inovatīvus publiskos iepirkumus.