Atzinums

Projekta ID
23-TA-2075
Atzinuma sniedzējs
Satiksmes ministrija
Atzinums iesniegts
26.01.2024.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Likumprojekts (grozījumi)
Priekšlikums
Lūdzam redakcionāli precizēt likumprojekta 24. panta pirmo daļu atbilstoši piedāvātajai redakcijai.
Piedāvātā redakcija
(1) Digitālo pakalpojumu koordinatoram ir tiesības veikt pārbaudes saskaņā ar Digitālo pakalpojumu akta 51. panta 1. punkta "b" apakšpunktu bez tiesas atļaujas.
2.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Lūdzam anotācijas 1.3.sadaļas "Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi" problēmas apraksta 6.punktā "Iestāžu izmeklēšanas tiesības risinājumi" precizēt aprakstu atbilstoši piedāvātajai redakcijai, norādot arī informāciju par Ministru kabineta noteikumiem un precizēt atšķirību starp noslodzes un saglabājamajiem datiem.
 
Piedāvātā redakcija
"Noslodzes un saglabājamie dati tiek pieprasīti un nodoti Elektronisko sakaru likumā noteiktajā kārtībā , Ministru kabineta 2022. gada 20. septembra noteikumos Nr. 583 "Saglabājamo datu apstrādes kārtība" un  Ministru kabineta 2022. gada 4. oktobra noteikumos Nr. 616 "Elektronisko sakaru komersantam pieprasīto noslodzes datu nodošanas kārtība" noteiktajā kārtībā. Papildus tam nepieciešams skaidri nodalīt, kurus datus digitālo pakalpojumu koordinators pieprasa ar tiesas atļauju un kurus bez tiesas atļaujas, ņemot vērā, ka saglabājamie dati ir noslodzes datu daļa, ko saglabā elektronisko sakaru komersants nevis sākotnējam mērķim - pakalpojumu sniegšanas vajadzībām, bet turpina glabāt ilgāk normatīvajos aktos noteiktajiem mērķiem valsts uzdevumā. "