Atzinums

Projekta ID
22-TA-3012
Atzinuma sniedzējs
Datu valsts inspekcija
Atzinums iesniegts
27.06.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Likumprojekts
Priekšlikums
Likumprojekta panta daļa paredz, ka personas datus drīkst nodot šā likuma 10. panta pirmās daļas 5. un 6. punktā minētajām institūcijām. Šie punkti Likumprojekta 10. pantā paredz Kiberincidentu novēršanas institūciju uzdevumus. Datu valsts inspekcija atkārtoti norāda, ka vērtējot likumprojektu kopsakarā, visticamāk šīs institūcijas ir iekļautas 9. panta otrajā daļā.
Ievērojot minēto, lūdzam precizēt Likumprojektu.
Piedāvātā redakcija
-