Atzinums

Projekta ID
23-TA-1105
Atzinuma sniedzējs
Tieslietu ministrija
Atzinums iesniegts
22.08.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
5.4. 1. tabula. Tiesību akta projekta atbilstība ES tiesību aktiem
Priekšlikums
Atkārtoti lūdzam papildināt noteikumu projekta anotācijas 5.4. sadaļas 1. tabulu ar skaidrojumu par Eiropas Parlamenta un Padomes 2005.gada 7.septembra Direktīvas 2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju 50. panta 2. punkta pārņemšanu noteikumu projekta 15. punktā.
Piedāvātā redakcija
-