Atzinums

Projekta ID
23-TA-2111
Atzinuma sniedzējs
Tieslietu ministrija
Atzinums iesniegts
16.01.2024.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Norādām, ka noteikumu projekta 29.1. apakšpunktā norādīta atsauce uz nesaistošiem dokumentiem (vadlīnijām). Ņemot vērā minēto, lūdzam visā noteikumu projektā svītrot atsauces uz nesaistošiem dokumentiem (vadlīnijām)un minēto informāciju lūdzam norādīt noteikumu projekta anotācijā.
 
Piedāvātā redakcija
nodrošina komunikācijas un vizuālās identitātes prasību izpildi, kas noteiktas regulas Nr. 2021/1060 47. un 50. pantā un normatīvajos aktos, kas nosaka kārtību, kādā Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina šo fondu ieviešanu 2021.–2027. gada plānošanas periodā;