Atzinums

PAZIŅOJUMS:
VRAA informē, ka saistībā ar tehniskiem darbiem 21.02.2024 laikā no plkst. 21:00 līdz plkst. 23:30 var būt traucēta vienotās pieteikšanās moduļa darbība. To laikā portālā īslaicīgi var būt traucēti vai nepieejami e-Identitātes apliecināšanas un parakstīšanās pakalpojumi ar eID, eParaksts kartēm un mobilo lietotni eParaksts mobile.
Projekta ID
22-TA-3504
Atzinuma sniedzējs
Tieslietu ministrija
Atzinums iesniegts
09.05.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Likumprojekts
Priekšlikums
Saskaņā ar juridiskās tehnikas prasībām lūdzam likumprojekta 1. panta pirmās daļas 6. punktā izslēgt vārdu "tekstā", jo tā ir liekvārdība, kā arī aicinām likumprojekta 18. pantā neatrunāt saīsinājumu - iespēja uz laiku atkāpties no konkrētām informācijas sniegšanas prasībām -, jo minētais saīsinājums likumprojektā lietots tikai vienu reizi.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Likumprojekts
Priekšlikums
Vēršam uzmanību, ka no likumprojekta 3. panta un 2. panta (arī citām vienībām nav skaidrs), vai pārskats sagatavojams, iesniedzams un publiskojams par ieņēmumiem, ienākuma nodokļiem un saimniecisko darbību rezidences valstī un sadalījumā pa nodokļu jurisdikcijām vai sadalījumā pa rezidences valsti un nodokļu nodokļu jurisdikcijām. Norādām, ja kaut kas tiek norādīts sadalījumā, tad sadalījumam jāsastāv no vairākiem elementiem (proti, vairākām rezidences valstīm). Attiecīgi lūdzam atbilstoši precizēt likumprojektu.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Likumprojekts
Priekšlikums
Lūdzam izslēgt likumprojekta 10. panta otro daļu, tādējādi novēršot tehnisku kļūdu.
Piedāvātā redakcija
-
4.
Likumprojekts
Priekšlikums
Lūdzam likumprojekta 12. panta septītajā daļā un 11. pantā konsekventi (proti, līdzīgi kā cituviet likumprojektā) norādīt, ka attiecīgie pienākumi vairs neattiecas, nevis turpmāk vairs neattiecas, tādējādi nodrošinot vienveidīgu likumprojekta normu izteiksmi.
Piedāvātā redakcija
-
5.
Likumprojekts
Priekšlikums
Lūdzam likumprojekta 16. panta trešajā daļā aizstāt vārdu "Komisijas" ar vārdu "Savienības", tādējādi nodrošinot korektu atsauci.
Piedāvātā redakcija
-
6.
Likumprojekts
Priekšlikums
Lūdzam papildināt pēc vārda "Pārskatā" ar vārdu "par", tādējādi ievērojot likumprojektā atrunāto attiecīgo saīsinājumu.
Piedāvātā redakcija
-