Atzinums

Projekta ID
23-TA-2108
Atzinuma sniedzējs
Valsts kanceleja
Atzinums iesniegts
29.02.2024.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Priekšlikums
Saskaņā ar pievienoto izziņu un Anotācijas 2.pielikumu ir precizēts noteiktais mēnešalgas apmērs darbiniekam, kurš iesaistīts maksas pakalpojuma sniegšanā (21.3 amata saime, II līmenis,12 mēnešalgu grupa), nosakot mēnešalgas apmēru, kurš nav zemāks par 2024.gada mēnešalgu skalas intervāla minimumu. Vienlaikus vēršam uzmanību, ka VSS 30.03.2023. protokola Nr. 12 4# noteica: "5. Plānojot maksas pakalpojumu cenrāžos iekļaujamos izdevumus atlīdzībai, obligāti norādāms vai mēnešalga ir plānota atbilstoši mēnešalgu skalas intervāla minimumam, viduspunktam vai citādi"
Lūdzam attiecīgi papildināt Anotācijas 3.sadaļu. 


 
Piedāvātā redakcija
-