Atzinums

Projekta ID
23-TA-261
Atzinuma sniedzējs
Tieslietu ministrija
Atzinums iesniegts
27.02.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam precizēt nodaļas nosaukumu, jo nodaļā ir tikai viens punkts.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Noteikumu projekts
Iebildums
Vēršam uzmanību, ka padomes darbības mērķis ir vēlamais stāvoklis, ko padome vēlas sasniegt padomes darbības rezultātā. Funkcija ir patstāvīga rīcība šī mērķa sasniegšanai. Uzdevums ir konkrēts un noslēgts pasākums funkcijas ietvaros. Ņemot vērā minēto, lūdzam precizēt noteikumu projektu, paredzot gan padomes funkcijas, gan padomes uzdevumus. Attiecīgi ir precizējams noteikumu projekta II nodaļas nosaukums.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam redakcionāli precizēt noteikumu projekta 2.2. apakšpunktu, jo tas nav saprotams. 
Piedāvātā redakcija
-
4.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam precizēt noteikumu projekta 2.3.apakšpunktu, jo padomei nevar būt padotības iestādes. Minētās iestādes ir padotas noteiktai ministrijai. Tāpat lūdzam aizstāt vārdu "atbildības" ar vārdu "uzdevumus".
Piedāvātā redakcija
-
5.
Noteikumu projekts
Iebildums
Noteikumu projekta 3. punkts paredz, ka padomes locekļi virza apstiprināšanai Ministru kabinetā jautājumus šī nolikuma 2. punktā minēto lēmumu izpildei. Vēršam uzmanību, ka minētais punkts ir redakcionāli precizējams, jo noteikumu projekta 2. punktā nav runa par lēmumiem, bet gan tikai par izvērtējumu vai  sniegtajiem priekšlikumiem.
Piedāvātā redakcija
-
6.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam saskaņot noteikumu projekta 4.2.apakšpunktu ar 2.2. apakšpunktu, nosakot, ka tiek doti uzdevumi cilvēkkapitāla attīstības stratēģisko mērķu sasniegšanai, citādi nav saprotams, kādus tieši stratēģiskos mērķus ir jāsasniedz.
Piedāvātā redakcija
-
7.
Anotācija (ex-ante)
7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas
Iebildums
Lūdzam precizēt 7.1.apakšpunktu, jo projekts skars arī Ekonomikas ministriju, kā arī netieši - Centrālo statistikas pārvaldi, Nodarbinātības valsts aģentūru, Valsts izglītības attīstības aģentūru un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru.
Piedāvātā redakcija
-
8.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam noteikt noteikumu projektā vai skaidrot to anotācijā, kas izveido vadības grupu.
Piedāvātā redakcija
-
9.
Anotācija (ex-ante)
7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru
Priekšlikums
Ierosinām pie 8. punkta minēt arī  Cilvēkkapitāla attīstības padomes vadības grupu.
Piedāvātā redakcija
-