Atzinums

Projekta ID
23-TA-1911
Atzinuma sniedzējs
Latvijas Lielo pilsētu asociācija
Atzinums iesniegts
17.11.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
33.lpp.
7.-9. un 10.-12.klašu grupās pieļaujama 10% izglītojamo skaita svārstība no noteiktā minimālā izglītojamo skaita klašu grupā (apaļojot uz leju), vērtējot vidējo izglītojamo skaitu konkrētā klašu grupā par pēdējiem trim mācību gadiem.
Priekšlikums.
Ievērot pamatizglītības obligātuma principu. 1.-9.klašu grupā pieļaujama 25% izglītojamo skaita svārstība no noteiktā minimālā izglītojamo skaita klašu grupā (apaļojot uz leju), vērtējot vidējo skolēnu skaitu konkrētā klašu grupā par pēdējiem trim mācību gadiem.

 
Piedāvātā redakcija
-
2.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
9.lpp.
V Kvalitatīva infrastruktūra:
modernas telpas sportam ar iekārtām un rīkiem, kas nepieciešami dažādiem vingrinājumiem un sporta spēlēm, efektīvai un drošai fiziskai attīstībai;
atbalsta infrastruktūra (piemēram, dienesta viesnīca, transports u.c.) pēc iestādes nepieciešamības.

Priekšlikums.
Apkopot pašvaldību informāciju un ziņojumā atspoguļot informāciju par nepieciešamajām investīcijām izglītības infrastruktūras attīstībai- ergonomiskas, energoefektīvas izglītības vides izveidei.
Ziņojumā (34.-35.lpp) identificēta un atspoguļota nepieciešamība paplašināt telpu kapacitāti. Jāņem vērā, ka  joprojām saglabājas izglītības iestādes, kuru izglītības vide neatbilst kvalitatīvam mācību procesam.
 
Piedāvātā redakcija
-
3.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
8.lpp.
Individuāls atbalsts:
skolā ir pieejams atbalsta personāls, t.sk. psihologs, sociālais pedagogs, logopēds, speciālais pedagogs, kas strādā kā vienota komanda, sniedzot skolēna vajadzībām piemērotu atbalstu.

Priekšlikums.
Papildināt atbalsta personāla speciālistu pieejamību, iekļaujot tajā karjeras konsultantu un bibliotekāru.
 
Piedāvātā redakcija
-