Atzinums

Projekta ID
23-TA-1169
Atzinuma sniedzējs
Tieslietu ministrija
Atzinums iesniegts
18.08.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu (grozījumu) projekts
Priekšlikums
Vēršam uzmanību, ka saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 3. februāra noteikumu Nr.108 "Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi" 156. punktu, ja nepieciešams, noteikumu projekta pēdējā punktā, bet, ja notei­kumu projekts iedalīts nodaļās, nodaļā ar nosaukumu “Noslēguma jautājumi” (“Noslēguma jautājums”) raksta norādi uz noteikumu spēkā stāšanās laiku. Norādē secīgi raksta vārdus “noteikumi stājas spēkā” un noteikumu spēkā stāšanās datumu attiecīgā locījumā. Attiecīgi tāds noteikumu spēkā stāšanās noteikums, kāds paredzēts projekta 2. punktā, Ministru kabineta noteikumos nav pieļaujams un lūdzam, ja nepieciešams nodrošināt, ka abi saistītie projekti stājas spēkā vienā datumā, nodrošināt vienlaicīgu to virzību un ietvert abos projektos vienādu spēkā stāšanās datumu.
Piedāvātā redakcija
-