Atzinums

PAZIŅOJUMS:
LVRTC informē, ka 2024. gada 31.maijā laika posmā no plkst. 00.00 līdz plkst. 02.00 tiks veikti plānoti LVRTC infrastruktūras uzturēšanas darbi. To laikā īslaicīgi var būt traucēti vai nepieejami e-Identitātes apliecināšanas pakalpojumi ar eID, eParaksts kartēm un mobilo lietotni eParaksts mobile.
Projekta ID
23-TA-2246
Atzinuma sniedzējs
Klimata un enerģētikas ministrija
Atzinums iesniegts
03.01.2024.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Lūdzu papildināt b) punktu šādā redakcijā:

b) paplašināt saņēmēju loku bezemisiju transportlīdzekļu pasākumiem, vienlaikus nodrošinot demarkāciju starp EM esošo atbalsta programmu un Klimata un enerģētikas ministrijas (KEM) sagatavoto atbalsta programmu ("Modernizācijas fonda finansēto projektu atklāta konkursa "Energoefektivitātes paaugstināšana transporta sektorā – atbalsts elektromobiļu un to uzlādes infrastruktūras ieviešanai" nolikums"; 23-TA-1486, projekts). Demarkācija tiek nodrošināta laikā, jo KEM atbalsta programma ir izstrādes stadijā un līdz atbalsta programmas darbības uzsākšanai demarkācijas risku nav. EM atbalsta programma elektroauto iegādes atbalstam darbosies līdz brīdim, kad pilnībā tiks rezervēts pieejamais finansējums, kas indikatīvi notiks pirms KEM atbalsta programmas uzsākšanas. Ja līdz KEM atbalsta programmas apstiprināšanai finansējums EM atbalsta programmā nebūs pilnībā rezervēts, tad demarkācija tiks nodrošināta projektu līmenī.
Piedāvātā redakcija
-