Atzinums

Projekta ID
22-TA-2741
Atzinuma sniedzējs
Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociācija
Atzinums iesniegts
02.01.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu (grozījumu) projekts
Priekšlikums
Izskatīt iespēju sertificētām personām ( ģeodēzijā, zemes ierīcībā un zemes kadastrālajā uzmērīšanā ) profesionālo darbu veikšanai nodrošināt datu izsniegšanu, arhīva datu apskati bez maksas. Pieeja arhīvam ļautu pieņemt lēmumu ātrāk.
Piedāvātā redakcija
-