Atzinums

Projekta ID
22-TA-1707
Atzinuma sniedzējs
Latvijas Banka
Atzinums iesniegts
09.06.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Par pielikumu.
Piedāvātā redakcija
1. Latvijas Banka aicina saīsinājumu sarakstā lietot korektus institūciju pilnos nosaukumus, piemēram, Latvijas Banka, Latvijas Universitāte.
2. Sadaļā 1.2.1 "Kognitīvās tehnoloģijas un mākslīgais intelekts" Latvijas Banka aicina papildināt sadaļu, ka MIn risinājumi nedrīkst diskriminēt patērētājus.
3. Sadaļā 1.2.3 "Lielie dati un analīze" Latvijas Banka ierosina līdzvērtīgi DLT sadaļai sniegt skaidrojumu, kas ir "lielie dati" un "atvērtie dati".
4. Latvijas Banka aicina aizstāt vārdu "kriptovalūtas" ar vārdu "kriptoaktīvi".
5. Sadaļā 1.4 "Sektorālā analīze" Latvijas Banka aicina vismaz pāris teikumos aprakstīt situāciju par 2021.gadu, lai sniegtu ieskatu vai tendences turpinās.
6. Latvijas Banka aicina pārstrādāt sadaļu 1.4.2. "Kolektīvās finansēšanas platformas un investīciju platformas (ieguldījumu pakalpojumu sniedzēji)" ievērojot, ka investīciju platformas ir saņēmušas IBS licences un tādēļ ir notikušas būtiskas pārmaiņas sektorā.
7. Latvijas Banka ierosina sadaļā 1.4.4 "Virtuālo aktīvu pakalpojumu sniedzēji", ņemot vēra kriptoaktīvu vērtības svārstīgumu un regulējuma trūkumu, nenorādīt, ka virtuālo valūtu ekonomiskais mērķis ir ieguldījumi, visur vārdu "kriptovalūtas", vārdus "virtuālās valūtas" un vārdus "virtuālie aktīvi" aizstājot ar vārdu "kriptoaktīvi".
8. Latvijas Banka aicina precizēt sadaļas 1.5.1.2 "Kolektīvās finansēšanas pakalpojumu regulējums" un 1.5.1.4. "Ieguldījumu pakalpojumu regulējums"  redakcijas ievērojot, ka likumi jau ir pieņemti un izsludināti.
9. Sadaļā 1.8 "Kapitāla pieejamība" attēlā "Pieejamais kapitāls un investētais kapitāls 2019. gada beigās, miljoni eiro (visi ekonomikas segmenti" Latvijas Banka aicina precizēt, vai dati ir par Latviju vai Baltiju kopumā, kā arī aicina pēdējā rindkopā precizēt fonda nosaukumu.

2.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
pareizrakstība.
Piedāvātā redakcija
Latvijas Banka aicina novērst pareizrakstības kļūdas "organizācijas".
3.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
DORA pieminēšana.
Piedāvātā redakcija
Latvijas Banka ierosina, ka ņemot vērā, ka tabulas 1. punktā ir pieminēta MICA, atsaukties arī uz ES Digital Operational Resilience Act (DORA).
4.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
8.stratēģijas punkts
Piedāvātā redakcija
Latvijas Banka aicina pārfomulēt šādi: "8. Latvijā jāveido kvalitatīva iekšējā komunikācija, lai gan esošie ekosistēmas dalībnieki, gan citi interesanti uzzinātu par iespējām darboties fintech jomā un pieejamajiem resursiem tirgū. Savukārt, komunikāciju ārpus Latvijas jāveido iepriekš nosakot mērķa tirgus, lai tajos veicinātu Latvijas, kā fintech centra, atpazīstamību.".
5.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Numurācija
Piedāvātā redakcija
Latvijas Banka ierosina no pārskatāmības viedokļa 4. punkta apakšpunktus apzīmēt ar 4.1., 4.2., utt.
6.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Precizēts regulējuma virsmērķis.
Piedāvātā redakcija
Latvijas Banka aicina izteikt 4.1. punktu šādā redakcijā: Turpināt pilnveidot finanšu pakalpojumu regulējumu, lai tas būtu draudzīgs fintech izveidei un ilgtspējīgai kopējai Latvijas finanšu sistēmas attīstībai, atbilstu tendencēm finanšu pakalpojumu tirgū un tehnoloģiju attīstībai, lai Latvijā varētu ātrāk realizēt inovatīvas idejas.
7.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
vārda "fintech" lietojums.
Piedāvātā redakcija
Latvijas Banka aicina precizēt vārda "fintech" lietojumu un konsekventi pieturēties vārdu rakstīt ar mazo burtu.
8.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Vīzijas precizēšana iekļaujot vārdu drošus fintech biznesa modeļus.
Piedāvātā redakcija
Latvijas Banka aicina izteikt vīziju šādā formulējumā: Latvija kā ES līmenī nozīmīgs fintech centrs, kur fintech uzņēmumi ir inovāciju un konkurences veicinātāji finanšu sektorā, attīstot nozīmīgus, drošus un starptautiski mērogojamus biznesa modeļus.