Par Latvijas finanšu tehnoloģiju sektora attīstības stratēģiju